Zašto Pariz?

‘’Ako ste imali toliko sreće da deo mladosti provedete u Parizu, bilo gde da odete, do kraja života on će zauvek ostati u vama, jer Pariz je pokretna gozba”. Moj izbor master studija i grada u kome ću nastaviti svoje akademsko usavršavanje bio je izuzetno lak. Nije bilo sumnje, želela sam Pariz!

Pariz je grad renomiranih i starih Univerziteta, kvalitetnih obrazovnih programa, prestaonica kulture i umetnosti, bogate istorije i kulturne baštine, grad velikih pisaca i filozofa, Pariz zaista jeste velika raskošna pokretna gozba u čijoj lepoti i različitosti možete neprestano da uživate.

10711046_10152808162530056_365095575783021315_nMaster program

Nakon završenih osnovnih studija na Katedri za francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, kao stipendista Vlade Francuske, nastavila sam profesionalne master 2 studije ”Internacionalna saradnja u obrazovanju i treningu’’ u Parizu, na Univerzitetu Pariz Dekart (Pariz 5) , Fakultetu za društvene i humanističke nauke- Sorbona. Sam fakultet se nalazi u predivnom delu Pariza, u Sen-Žermen-de-Preu, nekadašnjem stecištu francuskih velikih pesnika, filozofa i muzičara.  Izbor samog programa je trajao nekoliko meseci, jer sam želela da dotadašnje profesionalno iskustvo u domenu obrazovanja povežem sa master studijama. Nažalost, Univerziteti u Srbiji ne nude mastere koji su okrenuti manadžmentu u obrazovanju ili koji tretiraju temu obrazovanja, tako da je moj logičan izbor bio master čiji je cilj bio formiranje mladih konsultanata i budućih internacionalnih eksperata koji se bave pitanjima obrazovanja (obrazovne politike, ekonomija obrazovanja, internacionalni akteri u obrazovanju, nove tehnologije u obrazovanju itd.). Takođe, ni u Francuskoj  nije postojalo mnogo mastera u ovom domenu, ali kao najbolji se izdvojio master na Univerzitetu Pariz 5. Ovaj master program održavao se na francuskom jeziku, brojio je 30 studenata, od kojih je 15-ak bilo stranaca. Šarenolikost studenata najbolje ilustruje činjenica da je master okupljao studente sa gotovo svih kontinenata,  a starosna granica za upis studenta nije bila diskriminatorni element pri upisivanju na ovaj program.

DSCN9602Benefiti i nedostaci master programa

Pored obaveznih predavanja tokom nedelje, sastavni deo master programa su bile konferencije gostujućih predavača, kao i organizovani obilasci institucija poput CIEP (Centre international d’études pédagogiques). Takođe, nezaobilazni element svakog profesionalnog mastera je (ne)plaćena praksa u trajanju od 3 do 6 meseci posle koje se predaje master teza. U traženju prakse, u velikoj meri vam pomaže fakultet ili direktor ili profesori sa mastera, jer svaki fakultet već poseduje bazu podataka institucija, kompanija ili organizacija u kojima su studenti prethodnih generacija obavljali prakse. Tokom studija i paralelno sa praksom u francuskoj konsultantskoj firmi u domenu ljudskih resursa i obrazovanja, postala sam i član Saveta mladih UNESKO klubova Francuske federacije, koji mi je pružio mogućnost da upoznam divne mlade ljude iz Francuske i iz inostranstva, da učestvujem u zanimljivim projektima i prisustvujem na 9. Forumu mladih u sedištu UNESKA. Što se tiče razlika u odnosu na studije u Srbiji, naročito bih izdvojila da francuski visokoobrazovni sistem stimuliše razmene mišljenja, debate, uči studente da dobro argumentuju i slobodno se upustite u dijalog bez straha. S druge strane kao nedostatak francuskih programa izdvojila bih njihovu ”franko-centričnost” tj. veliku orjentisanost ka izučavanju ili iščitavanju francuskih autora ili izučavanju, u mom slučaju obrazovnih sistema ili finansiranju istih,  u bivšim francuskim kolonijama. Još bih dodala da srpski studenti dolaze na master programe sa dobrim prethodnim teorijskim znanjem i opštom kulturom i informisanošću, kojom se mnogi strani studenti , pa čak ni sami Francuzi ne mogu pohvaliti.

Stipendija Vlade Francuske

Stipendija Vlade Francuske u velikoj meri olakšava skup život u Parizu. Ova stipendija pokriva izradu studentske vize, troškove školarine, kao i zdravstvenog osiguranja. Pored mesečne stipendije, studenti dobijaju dodatan novac za kupovinu računara i knjiga. Takođe, Campus France, francuska agencija za promocija visokog školstva u Francuskoj, u Parizu stoji na raspolaganju stipendistima za dodatne informacije i pomoć. Što se tiče samo procesa prikupljanja dokumenta potrebnih za stipendiju, on nije komplikovan, ali zahteva vreme. Neophodno je da na vreme kontaktirate fakultet koji treba da vam dostavi neku vrstu ‘’dokaza’’ da ćete biti primljeni na njihov program, odnosno da su vaše prethodne studije ili iskustvo kompatibilni sa master 2 programom na koji aplicirate. Vlada Francuske ne daje stipendije za master 1 studije, tako da je ovaj dokument veoma važan kako biste nakon osnovnih studije u Srbiji mogli direktno da nastavite master 2 studije u Francuskoj. Tu su i uobičajni dokumenti poput motivacionog pisma, CV, pisma preporuke profesora kao i institucija u kojima ste sticali prethodno iskustvo, kopija diplome i spisak položenih ispita sa ocenama. Potrebno je da sva dokumenta budu prevedena na francuski ili engleski jezik. Takođe, skrenula bih pažnju da su upis na master ili doktorske programe i prijava za stipendije Vlade Francuske dve odvojene procedure. Sve dodatne informacije možete naći na sajtu Francuskog Instituta u Beogradu  i Campus France Serbie.

DSCN9747Život u Parizu

Život u Parizu je izuzetno skup, kako u pogledu smeštaja, tako i u pogledu svakodnevnih troškova. Međutim, studenti u Parizu imaju raznolike beneficije- npr. mesečna karta u prevozu košta upola manje oko 35 evra, cene ulaznica za različite kulturne događaje, posete muzejima, bioskopske ulaznice imaju svoje umanjene studentske tarife, takođe postoji veliki broj besplatnih kulturnih i edukativnih događaja. Svaki student ima pravo da aplicira za državne ili privatne studentske domove čija se cena kreće od 380 evra, takođe postoji i fond CAF (Caisse dallocations familiales), koji refundira studentima deo troškova za smeštaj. Prosečne cene školarina master programa na državnim fakultetima iznose oko 300 evra, što je neuporedivo manje od cena master programa u Srbiji. Takođe, zakon dozvoljava stranim studentima da rade 60% od ukupnog radnog vremena ili 964 sati godišnje, što svakako ne može da pokrije sve troškove života, ali može da olakša pariski skup život.

Kvalitet života

Pariz je idealan grad za studiranje, jer nudi  veliki broj Univerziteta, raznovrsne programe, kao i bogat akademski, društveni i kulturni život. Na rang listi ” QS World University List’’ Pariz već nekoliko godina zauzima prvo mesto kao najbolji studentski grad koji istovremeno nudi niske cena školarina na državnim Univerzitetima i progresivnu i dobro razvijenu studentsku zajednicu. Međutim, nakon završenih studija, kada izgubite pravo na  navedene benificije, život u Parizu postaje još skupji, a mogućnosti za zaposlenja veoma limitirane. Restriktivan zakon o radu koji je poslednjih meseci ”izveo” na ulice na desetine hiljade nezadovoljnih građana, svedoči o  kompleksnoj ekonomskoj situaciji u Francuskoj.  Prema podacima Evropskog zavoda za statistiku nezaposlenost mladih u Francuskoj u martu 2016, iznosila je  skoro 25 % , što pokazuje da Francuska, naspram drugih evropskih zemalja, poput Nemačke, u kojoj je ta stopa samo 9%,   sa mnogo poteškoća integriše diplomirane studente u tržište rada. Ono što Francusku, a naročito Pariz, u negativnom kontekstu izdvaja od drugih zemalja je veoma kompleksna   administracija, kako tokom studija, tako i nakon njih.

Ali i pored svih ovih problema, Pariz svakako ostaje najtraženija i najzanimljivija destinacija za  studiranje.

Bonne chance!

Marija Jelić

Sorbonne Master


logo final-01 (2)Ukoliko ste zainteresovani za studije u inostranstvu, pošaljite besplatan upit

Podelite s prijateljima: