Kompleksna i višeslojna tema zbog čega su nam se studenti često obraćali! Jednostavno rečeno, to je novac potreban za plaćanje školovanja. Kada se govori o finansijskoj pomoći odnosno stipendijama, u Americi je to najčešće novac za umanjenje školarine, a ređe za same troškove života. Na primer, da školarina ne bude 40 hiljada dolara, nego 20 hiljada dolara – i univerzitet vam tako daje finansijsku pomoć jer ćete manje platiti svoje studije. Što se tiče troškova života, ponekad je i to pokriveno, ali ne često. Finansijska pomoć dolazi u formi “grants” (bespovratne finansijske pomoći), stipendije, zajmova i studentskog posla, od čega se studenti izdržavaju

Zašto je potrebna finansijska pomoć?

Kada mnoge porodice saznaju cenu školovanja, dožive šok jer su cene studija u Americi daleko više od onih na našim prostorima, zbog čega mnoge porodice uzimaju kredite, ali računaju i na finansijsku pomoć. Imajte u vidu da ljudi u Americi decenijama štede za školovanje svoje dece, pa su ti iznosi i za nas veoma visoki. Zato je potrebno dobro se raspitati i pripremiti, jer Amerika nudi puno mogućnosti za finansijsku pomoć i mi smo tu da vam pomognemo. Otkrivanje načina finansiranja obrazovanja može biti zbunjujuće i stresno za svakoga, posebno za strane studente.  Zbog toga je deo posla INO Edukacije da pomogne studentima da nadju odgovarajuće škole, koje mogu sebi priuštiti. Finansijska pomoć može olakšati porodici školovanje studenta i znatno smanjiti ukupne troškove. 

Kakve vrste finansijske pomoći postoje?

Postoje dve vrste:

FAFSA za Američke državljane i rezidente sa zelenim kartonom

ISFAA  – za strance

Strani studenti nemaju prava na vladinu pomoć i zato ne mogu da appliciraju za “Federal Appliaction for Student Financial Aid” (FASFA).  Međutim, imaju prava na moguće velike sume novca s kojim same škole raspolažu bilo da su državne ili privatne.  Zavisno od škole, oni popunjavaju “International Student Financial Aid Application (ISFAA)” ili “College Scholarships Service (CSS)”profil. Retko se dobija 100% pomoć.  Postoji pitanje za razmišljanje: Koliko novca może porodica izdvojiti za studije po godini?  Odgovor je mač sa dve oštrice jer, što više novca prikažes vrata su više otvorena. Iskustva kažu da bi trebalo prijaviti najmanje $10-15.000 po godini, jer univerziteti često neće ni da razmatraju kandidate koji kažu da nemaju nikakva sredstva i žele maksimalne školarine. Američki univerziteti i koledži najčešće nisu u mogućnosti da omoguće besplatne studije, pa zato ni ne pregledaju takve aplikacije jer vide da studenti ne mogu da plate ni deo školarine. 

Koja je razlika izmedju need-based i merit-based?

Need-based aid: Ovo je finansijska pomoć koja se daje studentu zavisno od materijalnog položaja i njegove porodice.  Svaki koledž ili univerzitet razmatra CSS profil students, odnosno ISFAA aplikaciju i donosi odluku o veličini pomoći.  Osim ovog postoji i “need-blind aid” univerziteta koji ne zavisi od materijalnog stanja porodice već samo od postignuća tokom školovanja.  Za međunarodne studente takvih škola u Americi ima 5: Harvard, Yale, Princeton, Amherest i MIT.  

Merit-based aid: Ovaj tip pomoći je “zasluga” ili “nagrada” studentima na postignućima akademskim, sportskim i umetničkim od koledža i univerziteta, koje se daje na osnovu cv-ija studenta i njegovih rezultata. 

Ove dve stipendije se često i kombinuju, i tamo gde može, treba se prijaviti za oba. Mnogi studenti koji žele da studiraju u Americi će tražiti pomoć i veoma je važno da se blagovremeno aplicira, jer je to proces koji zahteva vreme.  

Koliko stipendija i pomoći može da se dobije?

Pune stipendije odnosno najveći oblik pomoći je novac koji daje sam univerzitet, za najbolje kandidate koji su se prijavili. Može doći u obliku “need-based”, “merit-based”, mešavina oba, stipendije od treće strane i zajma (koji se vraća po završenim studijama).  Ističemo da stipendije od treće strane ili “Third Party Scholarships” su nezavisne od države ili škole koje i studenti sami mogu sebi obezbediti. 

Šta su “Third Party Scholarships”?

Merit-based or need-based pomoć su “grants” I umanjenje trośkova skolovanja se dobija isklujcivo od univerziteta ili koledža.  “Third Party Scholarships” se može ostvariti od neprofitnih organizacija, fondacija i vlade zemlje iz koje student dolazi. Potražite mogućnosti stipendiranja iz izvora izvan vaših univerziteta na ranim sajtovima. Ove opcije se mogu razlikovati od godine do godine i često su jedinstvene za određene zemlje ili područja studija. Dodali bismo i da firme u Srbiji ne daju novac kandidatima, to jeste bio slučaj u 90im, ali sada je poreski sistem stroži i ne stimuliše firme da daju novac studentima. Institucije koje daju stipendije su fondacije, ministarstva i uopšte institucije koje se bave opštim interesom, ali firme ne osim svojim zaposlenima ili potencijalnim zaposlenima, jer potpisuju ugovor o stipendiranju.

Da li strani student ima pravo da uzme američki zajam?

Strani student nema prava na vladin/državni zajam od strane SAD vlade.  Medjutim, može uzeti od privatne institucije koja nudi takvu mogućnost.  Zajam se vraća, legalan je, ali se mora voditi računa o pravilima i uslovima pre potpisivanja ugovora.  Ovo baš nije preporučljivo sem ako nema drugog rešenja jer je teško nositi teret vraćanja duga po završetku studija.

Poslednji važan detalj! Dok istražujete stipendije, posebno na manje poznatim veb sajtovima, budite oprezni prema potencijalnim prevarama. Nikada ne šaljite novac, brojeve bankovnih računa ili brojeve kreditnih kartica bilo kojoj organizaciji koja za uzvrat obećava stipendiju.  

Finansijska pomoć je moguća ako znate gde da tražite

Da bi ste uspešno obezbedili finansijsku pomoć  važno je pažljivo prikupiti sve neophodne informacije. Budite uporni dok tražite pomoć u pokrivanju troškova. Nemojte jednostavno pretpostaviti da će se stvari dogoditi same od sebe. Studije su važne, jeste skupa investicija, ali uzimajući u obzir šta dobijate, morate da istražite sve mogućnosti kako bi ste ostvarili pomoć.   INO Edukacija nudi korisne savete studentima koji traže informacije u vezi sa studiranjem i finansijske pomoći u Americi. Potrebno je samo zakazati konsultacije koje su besplatne. Srećno!


Podelite s prijateljima: