Primljeni ste na studije i sada treba da uradite formalni upis na studije u inostranstvu. Koji su koraci? Da li prvo prevod sudskog tumača ili pečat apostil – večita konfuzija! Ovaj tekst rešava vaše dileme.

Šta je pečat apostil?

Pečat apostil (Apostille) je pečat Haške konvencije (Apostille Convention) čiji smo potpisnici od 1961. godine i koja olakšava legalizaciju dokumenata u oblastima obuhvaćenim međunarodnim privatnim pravom, kao što su na primer upis na studije ili sklapanje brakova. U Srbiji pečat apostil izdaju osnovni sudovi u svim gradovima. Ako vam je diploma izdata u Beogradu, apostil uzimate u Prvom osnovnom sudu na Novom Beogradu. Ako vam je diploma izdata u Pančevu, onda apostil uzimate u Osnovom sudu u centru Pančeva. Dakle, mora apostil u mestu izdavanja dokumenta koji overavate. Apostil se dobije za sat vremena, i kada podnosite dokumenta za apostiliranje obavezno ponesite i po jednu kopiju dokumenta, jer kopija ostaje sudu. Taksa za apostil je 2090 dinara po dokumentu.

apostil.png
Zemlje u kojima važi apostil

Da li prvo prevod ili apostil?

U najvećem broju slučajeva prvo stavljate apostil na original, pa onda radite prevod. Sudski tumač je će prevesti i apostil, te će u inostranstvu videti da imate i apostil.  Znači apostil samo na original. Izuzetak su Italija i Belgija. Za ove zemlje se prvo radi prevod, pa se onda apostil stavlja i na original i na prevod.

Apostil za predupis studija u Italiji

Apostil se stavlja na diplomu osnovne škole, srednje škole, prevod diplome srednje škole na italijanski, diplomu osnovnih studija i prevod diplome osnovnih studija. Za osnovnu školu ne treba apostil, samo prevod.

Srećno!


Za upis studija u inostranstvu pošaljite nam besplatan upit

Podelite s prijateljima: