Nakon završetka osnovnih (Bachelor) studija, sledi Graduate Degree koja se odnosi na master, odnosno doktorske studije. Ako se odlučite da nastavite svoje školovanje nakon osnovnih studija, sledi vam izbor adekvatnih master programa koji će vam omogućiti da kasnije lakše nađete posao.

Pošto često dolazi do zabune, šta je to master, a šta MBA i koje su razlike između ova dva Graduate programa, mi smo vam u ovom tekstu pojasnili o čemu se radi.

Kandidati

Prva stvar od koje se polazi je ko su kandidati za određeni program i kakvo iskustvo nose sa sobom. Studenti koji žele da nastave školovanje u specijalizovanoj oblasti nakon završetka osnovnih studija, biraju master programe. Oni koji se opredeljuju za MBA imaju već stečeno neko radno iskustvo i žele da nadograde do tada stečene veštine u određenoj oblasti. graduation-cap-3430714__340

Ukoliko razmišljate o MBA, predlažemo vam da prvo nađete posao i radite 2-3 godine, pa kada uvidite šta je to u čemu biste želeli da se specijalizujete, onda da potražite odgovarajući program.

Struktura programa

Iako univerziteti konstantno rade na razvijanju programa koje imaju u ponudi, i dalje postoje razlike u  samoj strukturi i sadržaju između MBA i master programa. Dok se masteri fokusiraju na stvaranje teoretske podloge, MBA teži sticanju praktičnog znanja i veština.

Tradicionalnim MBA programima dominiraju tzv. case studies, realni primeri poslovnih problema ili problemi iz prakse, gde se očekuje da studenti istražuju, diskutuju i razmenjuju mišljenja u malim grupama. Iako su klasična predavanja i dalje obavezan deo nastave u nekim MBA programima, one su daleko manje zastupljena u odnosu na master programe.

Master programi, s druge strane, nastavljaju da razvijaju svoje nastavne metodologije u okviru aktivnosti u učionicama ili laboratorijama, kao što su predavanja, tutorijali ili prezentacije. Rad u malim grupama može biti karakteristika nekih master programa, međutim veći je naglasak na individualnom učenju, za razliku od MBA.

notebook-336634__340

Značaj za karijeru

Masteri su sjajni za studente koji su tek završili osnovne studije i pri zapošljavanju će im obezbediti priliku da steknu prvo iskustvo u oblasti koju žele. Obično se u kompanijama dobijaju pozicije na nižim nivoima menadžmenta, sa odgovarajućim početnim platama.

job-3677972__340

Za MBA se odlučuju zaposleni koji žele da napreduju u hijerarhiji kompanije u kojoj rade ili da se specijalizuju u nekoj dodatnoj oblasti. Svakako će kandidatima obezbediti veće plate.

Pravi izbor za tebe

Izbor programa veoma zavisi od dva faktora:

Prvo, vaše ambicije: ako ste odlučili čime želite da se bavite u vašoj budućoj karijeri, onda prednosti master studija često nadmašuju MBA programe.

Drugo, vaše kvalifikacije: najcenjeniji međunarodni MBA ili master programi zahtevaju vrlo precizne kvalifikacije za upis, bez obzira da li se radi o testovima poput GMAT ili GRE, profesionalnog iskustva, akademskih dostignuća ili znanja jezika.

Najbolji program za vas mora biti direktno povezan sa vašim iskustvom, kako bi mogao da vam obezbedi da ispunite svoj potencijal.

graduation-995042__340


Ako ste zainteresovani za studije u inostranstvu, pozivamo vas da posetite Study Abroad. Fair 27. oktobra 12-19h u hotelu Hilton, i tamo prikupiti informacije koje će vam biti od velikog značaja.

Ulaz je besplatan, a možete se prijaviti putem forme ispod teksta.

Podelite s prijateljima: