Stipendije Fonda za mlade talente Dositeja za studije u inostranstvu se dodeljuju i ove godine. Fond i Ministarstvo omladine i sporta  svake godine dodeljuju stipendiju studentima koji ispune navedene uslove.

Koji je iznos stipendije

Iznos stipendije uglavnom bude oko 5.500 evra, ume da varira u odnosu na koliko je novca dobijeno iz budžeta. Ako neko ide na dvogodišnji master ili trogodišnje doktorske studije, dobiće i naredne godine. Stipendija se isplaćuje jednokratno, u dinarima, krajem decembra (tada bude i koktel u SIV-u ).  Stipendija je namenjena studentima koji su studije upisali za 2018/2019 godinu. Dakle prijavljujete se na stipendiju tek kada ste upisali Master ili doktorske studije. Konkurs je otvoren do 1. Novembra 2018. godine.

dositeja-stipendije.jpg

Uslovi koje studetnti treba da ispunjavaju su :

1. da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju
status izbeglice;
3. da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
4. da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija;
5. da nisu navršili 27 godina života – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina života – za studente studija trećeg stepena do datuma raspisivanja konkursa;
6. da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili (položili sve ispite predviđene programom za tu godinu studija) na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji;
7. da su u školskoj 2018/2019. godini upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
8. da su redovni studenti („full time students“), a ne studenti „na daljinu“ (online students) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

Potrebna dokumentacija za prijavu :

1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta –www.mos.gov.rs/dositeja i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente –www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija
338/III);
2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije (obrazac izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta –www.mos.gov.rs/dositeja i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente –www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija
338/III);
3. fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu (ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom), odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice;
4. za studente drugog i trećeg stepena studija – overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;
5. za studente drugog i trećeg stepena studija koji nemaju završene celokupne osnovne akademske studije na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji uz overenu diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama u inostranstvu sa prosečnom ocenom i prevodom dokumenta overenim pečatom sudskog tumača, potrebno je dostaviti:
– original ili overenu potvrdu fakulteta o najmanje jednoj završenoj godini na osnovnim akademskim studijama na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji (uz napomenu da su položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom osnovnih akademskih studija za tu godinu studija),
i
– overeno uverenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocenama na osnovnim akademskim studijama uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača;
6. za studente trećeg stepena studija potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija (ukoliko je kandidat završio drugi stepen studija u inostranstvu potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača);

Kandidati koji su potpisnici ugovora o stipendiranju tokom prethodnih godina, a koji su dostavili overenu kopiju uverenja o završetku osnovnih i/ili master akademskih studija u cilju pravdanja stipendije Fonda do datuma raspisivanja ovog konkursa mogudostaviti neoverene fotokopije dokumenata pod tačkom 4, 5. i 6

7. original potvrdu o upisu na godinu studija koja se upisuje u školskoj 2018/19. godini u statusu redovnog studenta (full time) drugog ili trećeg stepena studija na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima. Neophodno je da potvrda sadrži da je student upisan (enrolled), a ne primljen na studije (admitted) i kada su studije tog stepena studija prvi put upisane;
8. prevod potvrde o upisu overen pečatom sudskog tumača.

NAPOMENA: Overena dokumenta koja su kandidati u obavezi da dostave treba da budu
overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15), odnosno kod javnog beležnika ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

mos.jpg

Spisak Univerziteta za koje se dodeljuje stipendija pronaći ćete OVDE.

Posle završetka studija obavezni ste da radite 5 godina u Srbiji ili da ste 3 godine prijavljujeno na Birou za nezaposlene

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija/školovanja ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije.

Kako se prijavljuje

Prijave sa šalje poštom na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2, 11070 NOVI BEOGRAD
Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente –
Konkurs za stipendiranje studenata u inostranstvu za školsku 2017/18. godinu”
Prijave na konkurs se dostavljaju do 1. novembra 2017. godine

svu potrebnu dokumentaciju možete da preuzete OVDE.

Rezultati izlaze do 1. decembra, a stipendije se uplaćuju uglavnom do kraja decembra.

Srećno!


Ako želite da studirate u inostranstvu pošaljite nam besplatan upit !

Podelite s prijateljima: