Posetili smo sajt ambasade i saznali informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti za viziranje. Slede pojašnjenja:

Za razliku od drugih zemalja, za Španiju ne morate da zakazujete termin. Potrudite se da popunite sve što se od vas zahteva i sve to predate navedenim redosledom. Jasno je naznačeno da neće pregledati nepotpune formulare.

Adresa za predaju dokumentacije je:

Prote Mateje, 45 11000-Beograd
Telefon: +381 11 344 42 01  Fax: +381 11 344 42 03
E-mail: emb.belgrado.info@maec.es

Radno vreme ambasade je radnim danima od 9.30 do 13.30h

Cena vize je 7160 dinara i plaća se u dinarima, nema potrebe za menjačnicom.

Predaje se lično, i preuzima se lično.

Potrebna dokumenta:

 • OBRAZAC: zahteva za nacionalnu vizu, uredno i čitko popunjen latinicom (original i fotokopija). Zahtev neće biti uzet u razmatranje ukoliko obrazac nije u potpunosti popunjen. Obrazac možete preuzeti ovde.
 • FOTOGRAFIJA: Jedna skorašnja fotografija, veličine kao za ličnu kartu, sa belom pozadinom.
 • PASOŠ: Pasoš podnosioca zahteva (original i dve fotokopije stranice sa ličnim podacima), sa važnošću najmanje još tri meseca po isteku planiranog putovanja u Španiju. Ukoliko je pasoš izdat pre manje od šest meseci, potrebno je priložiti i prethodni pasoš. Podnosioci zahteva koji nisu državljani Srbije ili Crne Gore treba da prilože i dozvolu boravka (original i fotokopija).
 • LEKARSKO OSIGURANJE, javno ili privatno, sklopljeno sa nekom osiguravajućom kompanijom koja je ovlašćena da radi u Španiji, sa trajanjem koje se poklapa ili prevazilazi period boravka.

DOKUMENTACIJA U ZAVISNOSTI OD CILJA BORAVKA:

Za Osnovne ili više STUDIJE u nekom nastavnom centru u Španiji, sa punim fondom časova i po završetku kojih se dobija odgovarajuća diploma ili uverenje o studiranju:

 1. POTVRDA da je podnosilac zahteva UPISAN u neki nastavni centar u Španiji, sa naznakom o vrsti studija, kao i tačan datum o početku i završetku kursa. Ova potvrda obavezno mora biti na španskom.
 2. DIPLOMA ili potvrda kao dokaz o stečenom obrazovanju. Kopija originala (original na uvid).
 3. Ukoliko je strano lice MALOLETNO i ukoliko ne ide u pratnji roditelja ili staratelja i ne potpada pod član 189, mora da ima njihovo ODOBRENJE ZA PUTOVANJE u Španiju u cilju obavljanja određene aktivnosti, uz znanje centra, organizacije, tela ili organa zaduženog za tu aktivnost i za dužinu trajanja boravka.

Dokaz o finansijama

Potreban dokument je i:

 • DOKAZ O POSEDOVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA koja pokrivaju celokupnu dužinu boravka u Španiji, kao i povratak u zemlju
  Za zaposlene:  Uverenje poslodavca (original) u kome treba da bude naznačeno radno mesto, dužina staža na istom, mesečna zarada. U pomenutom uverenju treba da bude tačno naznačena adresa i telefon poslodavca, kao i ime, prezime i zvanje osobe koja ga potpisuje (ni u kom slučaju ne može da bude sam podnosilac zahteva). Treba da se navede da li će radnik imati pravo na plaćeno odsustvo ili da li će radno mesto biti sačuvano za vreme boravka u Španiji. Pio fond  Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.

  Za zaposlene u sopstvenoj firmi:
  Kopija rešenja o registraciji firme iz Agencije za privredne registre.  Potvrda o plaćenom porezu firme. Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.

  Nezaposlena lica:
  Ukoliko podnosioca zahteva izdržavaju roditelji, tj. staratelji, potrebno je priložiti overenu izjavu u kome oni navode da izdržavaju podnosioca zahteva, kao i dokaze o njihovim finansijskim sredstvima i radno-socijalnom statusu.
  Uverenje o posedovanju finansijskih sredstava i radno-socijalnom statusu roditelja ili staratelja (u zavisnosti da li se radi o: a.- zaposlenima kod trećeg lica, b.- zaposlenima u sopstvenoj firmi ili c.- penzionerima), kao i dopis u kome oni navode da izdržavaju podnosioca zahteva.
 • Ukoliko je boravak duži od 180 dana, potrebno je priložiti UVERENJE O NEKAŽNJAVANJU koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ili Crne Gore, ili nadležni organi drugih zemalja u kojima je podnosilac zahteva boravio poslednjih pet godina, sa haškim apostilom, prevedeno na španski jezik kod sudskog tumača (original i prevod, i fotokopija originala i prevoda).
 • Ukoliko je boravak duži od 180 dana, potrebno je priložiti LEKARSKO UVERENJE formulisano na sledeći način: «Ovim lekarskim uverenjem potvrđuje se da gospodin/gospođa (….) ne boluje od bolesti koje bi mogle da imaju teške posledice po javno zdravlje, u skladu sa odredbama Međunarodnog sanitarnog pravilnika iz 2005. godine». Ovo uverenje treba da bude overeno haškim pečatom i prevedeno na španski jezik kod sudskog tumača (original i prevod, i fotokopija originala i prevoda).

* Zahtev za vizu se može podneti najranije tri meseca pre početka studija, prakse ili volonterskog rada.

** Lica koja imaju boravak po osnovu studija u nekoj Državi Evropske unije mogu da nastave studije u Španiji bez obaveze vize. No, potrebno ce im biti odobrenje boravka u Španiji

Ceo spisak potrebnih dokumenata preuzmite ovde 

Kako možemo da Vam pomognemo?

Popunjavanje prijavnog formulara i vođenje kroz proces prijave za vizu > 100 evra (u protivdinarskoj vrednosti)

Ino agencija nije posrednik ambasade Španije, već samo kao pomoć da uradite sve u najkraćem roku i da cela procedura prođe bez stresa. 

Ako vam je potrebna naša pomoć za apliciranje za studentsku vizu molimo popunite upit ispod:

 

Podelite s prijateljima: