Od 2. jula otvorena je prijava za DAAD stipendije za studije u Nemačkoj koje počinju 2017. godine, za različite oblasti. DAAD je nacionalna stipendija Savezne Republike Nemačke koja se daje za full-time studije, ali i učenje jezika, kraće naučne boravke, studijske razmene i ostalo. Uglavnom se daje za programe na nemačkom jeziku, ali se daje i za programe na englesdaad_logo_blue_rgbkom jeziku takođe. Pošto je ova aplikacija jedna od najkomplikovanijih i najkompleksnijih, u ovom tekstu ćemo objasniti kako apliciranje za DAAD funckioniše.

Studijske stipendije za diplomirane studente svih struka

Za ovu stipendiju mogu da se prijave oni koji žele da studiraju Master studije u Nemačkoj. Kandidat bi, po pravilu, trebalo da je završio fakultet, (pre ne više od 6 godina) ili da je na završnoj godini studija i da će diplomirati do juna/jula 2017.

Što se oblasti tiče, stipendiraju se sve oblasti osim umetnosti i arhitekture, za šta DAAD nudi specifične programe stipendija o čemu ćemo uskoro objaviti tekstove.

Stipendija traje izmedju 10 i 24 meseca u zavisnosti od trajanja odabranog studijskog programa. Kod dvogodišnjih studijskih programa stipendija se najpre daje za jednu akademsku godinu, dok se za produženje stipendije aplicira ponovo. Ukoliko ste već u Nemačkoj, možete aplicirati za drugu godinu Mastera, ali samo ako niste duže od 15 meseci već u Nemačkoj, od trenutka kraja aplikacije (15. novembar 2016.)

Za koje univerzitete važi stipendija

DAAD stipendija važi prvenstveno za državne, ali i za privatne unvierzitete koji sarađuju sa državom. U prevodu, stipendija ne pokriva programe koji koštaju 10-20 hiljada evra, već je namenjena onima čija je godina 300-1000 evra godina.

Koliko iznosi DAAD stipendija

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra
 • Jednokratna pomoć za početak studiranja
 • Zdravstveno osiguranje, kao i osiguranje od nesrećnog slučaja
 • Plaćen kurs nemačkoj jezika od 6 meseci u Nemačkoj

Uz određene uslove DAAD obezbeđuje dodatno i:

 • Dodatak za školarinu (ukoliko ona postoji na nemačkom unverzitetu) i to u maksimalnom iznosu od 500 evra po semestru
 • Mesečni dodatak za stanovanje
 • Mesečni dodatak za članove porodice koji će zajedno sa vama boraviti u Nemačkoj tokom vašeg boravka

(Ovo uglavnom važi za studijske i istraživačke boravke)

daad stipendija

Šta je potrebno od dokumenata

Svedočanstva, diplome, uverenja i njihovi prevodi mogu da budu skenirani i bez overe nadležne institucije i tako sačuvani na DAAD portalu. Naš savet je da odmah prevedete kod sudskog tumača, jer će vam svakako trebati i posle, pa da ne plaćate prevod dvaput. Tek ukoliko dobijete stipendiju, zaposleni u DAAD-u u Bonu će tražiti da dokumentaciju koju ste poslali online dostavite u papirnoj formi u originalu (kopije originala overene u Sudu ili opstini i prevodi srpskih dokumenata overeni kod sudskog tumača). Prvo se samo skeniraju dokumenti.

Na DAAD Portalu treba uploadovati sledeća skenirana i popunjena dokumenta:

 • Online prijavni formular koji downloadujete sa DAAD Portala, popunjavate, pa uplodujete nazad. Za DAAD Portal se možete registrovati ovde.
 • Tabelarni CV (ne u formi eseja, kao biografija, maksimalno na 3 stranice). Naša preporuka je Europasss CV, koji u našoj agenciji možete naručiti ovde.
 • Motivaciono pismo (maksimalno 3 stranice). Motivaciono pismo u našoj agenciji možete naručiti ovde.
 • Dokaz o prijemu na studije: ovo možete dostaviti najkasnije do početka korišćenja stipendije, ukoliko ne postoji u trenutku konkurisanja za stipendiju. Dakle možete se paralelno prijavljivati i na studije i na stipendiju.
 • Popunjen formular “Informacije o željenim studijskim programima” o tri studijska programa na koja student aplicira za 2017. godinu. Formular se preuzima sa DAAD portala i popunjava informacija koje uzimate sa sajtova samih master programa.
 • Diploma univerziteta sa transkriptom svih položenih ispita. Ako još  uvek studirate, potrebno je dostaviti uverenje da ste na studijama, transkript svih polozenih ispita sa informacijom o tome koliko vam je ispita ostalo do kraja osnovnih studija.
 • Nemački ili engleski prevodi dokumenata koju se dostavljaju na srpskom jeziku.
 • Kopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi (Matura). Plavi papir, ovo je obavezno, ko ne preda, automatski je odbijen. Ko studira, ovaj papir mu je na Fakultetu.
 • Dokaz o poznavanju nemačkog jezika– jezički test (ondaf) kojeg organizuju DAAD lektori; Ovaj jezički test ne može da se koristi kao zamena za zvanične sertifikate o poznavanju nemačkog jezika koje traže nemački univerziteti. Ovaj jezički test moraju da dostave i kandidati koji će studirati na engleskom jeziku. U tom slučaju rezultat testa nije relevantan kriterijum za dobijanje stipendije.Ukoliko već postoji zvaničan sertifikat nemačkog jezika- dostaviti njegovu kopiju.
 • Sva svedočanstva sa fakulteta iz Srbije sa pojedinačnim ocenama, uključujući i objašnjenje sistema ocenjivanja u Srbiji.
 • Dodatno sertifikat engleskog jezika ukoliko će se studirati na engleskom jeziku.

A onda se šalje i poštom

 • Rezime prijave- tzv “Bewerbungszusammenfassung”/”Application summary” koji će se generisati u Portalu u PDF-dokumentu i kojeg treba da odštampate u 2 primerka i pošaljete na traženo mesto. Ne zaboravite da ga rukom potpišete ako je potrebno.
 • Aktuelnu preporuku profesora koji informiše o Vašim kvalifikacijama; molimo vas da uz svaki set vaše aplikacije – odštampanog rezimea – dostavite jedan primerak preporuke u zatvorenoj koverti. Formular za preporuku ćete naći na vašem profilu na portalu DAAD-a. Odstampaćete je i dati profesoru da je popuni na engleskom ili nemačkom jeziku. Ukoliko vam je potrebno pisanje preporuke, možete nam se obratiti ovde.
 • Uverenje o zdravstvenom stanju: ovaj dokument dostavljate tek nakon što budete obavešteni da ste dobili stipendiju.
 • Rok za aplikaciju: 15.11.2016. Do tada treba i online i papirna prijava da je poslata.
 • Mesto slanja papirne aplikacije: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Belgrad, Kulturabteilung, Neznanog junaka 1a, 11040 Beograd.

Ceo poziv za stipendiju možete naći ovde.

Naši saveti

DAAD aplikacija važi za jednu od najkomplikovanijih, zato krenite na vreme. Ne ostavljajte slanje za poslednji dan, jer sistem redovno pada, zatvore ga ranije itd. Ako čekate deadline, uplodujte sve bar do 12.novembra 2016, jer posle sistem ume da zablokira. Što se tiče slanja poštom, pošaljite običnim pismom, važno je da datum slanja bude pre 15.novembra, a ne datum prispeća. Ukoliko ne znate nemački baš dobro, prijavite se na engleskom jeziku, imate opciju engleskog u formularu kada počinjete registraciju. Kada šaljete dokumenta poštom, nemojte da heftate, to baš ne vole, nego samo spajalicom. Srećno! 🙂

Ukoliko vam je potrebna pomoć u apliciranju za DAAD stipendiju ili neki drugi program, možete nam poslati besplatan upit ispod: logo

Podelite s prijateljima: