Societe Generale banka razvila je studentske kredite, i uz podršku Ino agencije, želi da olakša studentima odlazak na osnovne i master studije u inostranstvu.

Prateći svetske trendove, SoGe banka i Ino agencija olakšavaju studentima pristup kreditiranju za studije, nudeći uslove koji odgovaraju mladim ljudima spremnim da investiraju u svoju budućnost. Krediti i paket račun za studente zove se FLUO, i obuhvata niz bankarskih usluge Societe Generale banke.  Ovi krediti kreiranu su po potrebama studenata, te oni dobijaju besplatan račun, lako podizanje novca u inostranstvu, grejs period od jedne godinu za uzimanje studentskog kredita.

FLUO – Ponuda za studente

 • tekući račun 146981554715098
 • semestro međunarodna platna kartica
 • e-banking
 • m-banking
 • trajni nalog
 • vocalia telefonsko bankarstvo

Ukoliko student ima manje od 27 godina račun u banci je besplatan.

Za studente koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da nema navršenih 27 godina života,
 • kao i da jednom godišnje, a najkasnije do 30. novembra, donese u ekspozituru potvrdu o upisu tekuće godine studija. Ukoliko student ne ispuni dati uslov, banka će početi da zadužuje mesečno račun za iznos od 150 dinara.

Za FLUO studentske kredite mogu da apliciraju svi.

U ponudi postoje dve vrste kredita:

Kredit za finansiranje studija

Kredit uzima onaj koji ima primanja (roditelj ili neko drugi), prenos plate u Societe Generale banku nije obavezan, povoljniji uslovi za klijente koji prenesu platu. Ovaj kredit je idealan za osnovne studije.

Kredit za finansiranje master studija

Kredit uzima student koji nema platu/nije zaposlen, obavezan jemac (jemac može biti bilo ko, ali se preporučuje da to bude roditelj ili bliži rođak); jemac nije obavezan da prenese platu u Societe Generale banku.

Opšti uslovi kredita:

 • dinarski krediti sa fiksnom i varijabilnom kamatom
 • iznos kredita – od 50,000 dinara do 1,500,000 dinara za klijente koji prenesu platu u Sosijete Generale
 • iznos kredita – od 50,000 dinara do 750,000 dinara za klijente koji ne prenesu platu u banku
 • rok otplate: od 12 do 60 meseci
 • kamatna stopa: od 11,45% godišnje fiksna ili od 6M BELIBOR+ 6.95% varijabilna
 • administrativni trošak: 2,95% za klijente koji prenesu platu u banku, 3% za klijente koji ne prenesu platu u banku
 • grejs period: ukoliko klijent želi moguć grejs period do godina dana

Za šta se kredit može koristiti i kolike su kamate?

Studentski FLUO kredit su 3 kredita u jednom po povoljnoj kamatnoj stopi: Potrošački kredit na bazi profakture za 1 godinu studiranja + dodatni keš do 25% iznosa sa profakture za kupovinu knjiga, prijavu ispita i drugih pratećih troškova + mogućnost refinansiranja ostatka duga studentskog kredita iz prethodne godine uz novoodobreni iznos kredita za tekuću godinu studija(nova profaktura + novi keš do 25% iznosa sa profakture).

studentski kredit

Prednosti kredita za finansiranje master studija

Pruža Master studentima finansijsku samostalnost za finansiranje svojih studija, a grejs period tokom 12 meseci ima za cilj da olakša period studiranja bez finansijskih briga kada se otplaćuje samo kamata.

studentski krediti za studije u inostranstvu

Troškovi koji prate odobrenje kredita: izveštaj Kreditnog biroa 246 dinara, menica 50 dinara. Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog BELIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne kamatne stope koja je na dan obračuna primera 16.06.2016 godine i znosila 3,63% na godišnjem nivou.

Societe Generale banku možete kontaktirati besplatnim pozivom na broj 0800 31 31 32, radnim danima od 9 do 19 časova, subotom od 10 do 14 časova ili mejlom na stanovnistvo.sgs@socgen.com

Ukoliko ste zainteresovani za studentski kredit za studije u inostranstvu, pošaljite besplatan upit ispod:

Podelite s prijateljima: