Vlada Slovačke odobrila je osnivanje Nacionalnog programa stipendiranja Slovačke Republike za podršku mobilnosti studenata, doktorskih studija, univerzitetskih nastavnika, istraživača i umetnika. Nacionalni program stipendiranja Slovačke Republike (NSP) je finansiran od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke i radi boravka izuzetnih pojedinaca na visokoškolskim ustanovama i istraživačkim organizacijama u Slovačkoj.

Ko može da se prijavi?

Stipendija nije namenjena full time studijama ili ljudima koji već studiraju ili borave u Slovačkoj. Namenjena je boravcima 6-10 meseci.

A) studenti koji

  • su univerzitetski studenti na univerzitetima van Slovačke;
  • su studenti drugog nivoa visokog obrazovanja (studenti magistra) ili su studenti koji
  • su u vrijeme primjene roka već završili najmanje 2,5 godine svog univerzitetskog studija u istom studijskom programu;
  • biće na studijskom boravku u Slovačkoj tokom svog visokog obrazovanja izvan Slovačke i koji će biti prihvaćen od strane javnog, privatnog ili državnog univerziteta u Slovačkoj za akademsku mobilnost1 za studiranje u Slovačkoj.
  • Sva 3 uslova moraju biti ispunjena. Ova kategorija se ne odnosi na doktorske (doktorske) studije (ili njihov ekvivalent).

Trajanje boravka za stipendiju (studenti): 1 – 2 semestra (tj. 4-5 ili 9-10 meseci) ili 1-3 trimestra, u slučaju da je akademska godina podeljena na trimestre (tj. 3-4 godine ili 6-7 ili 9 – 10 meseci).

B) Studenti doktorskih studija

  • čiji se visoki školski ili naučni trening odvija izvan Slovačke i koji su prihvaćeni od strane javnog, privatnog ili državnog univerziteta ili istraživačke institucije u Slovačkoj kvalifikovani za izvođenje doktorskog studijskog programa (npr. Slovačke akademije nauka) za akademska mobilnost1 za studiranje / sprovođenje istraživanja u Slovačkoj.

Trajanje boravka stipendije (doktoranti): 1-10 meseci.

C) međunarodne univerzitetske nastavnike, istraživače i umetnike

  • koji su pozvani na nastavu / istraživanje / umjetnički boravak u Slovačkoj od strane institucije sa važećim sertifikatom o podobnosti za vršenje istraživanja i razvoja koji nije privredno društvo i ima svoje sedište u Slovačkoj.

Trajanje boravka stipendije (univerzitetski nastavnici, istraživači ili umetnici): 1 – 10 meseci.

studije u slovačkoj.jpg

Iznos mesečne stipendije

student univerziteta – 350 €

student doktorata – 580 €

nastavnik / istraživač / umetnik univerziteta:

bez doktorskih studija (ili njegovog ekvivalenta) i manje od 4 godine radnog iskustva kao univerzitetski nastavnik / istraživač / umetnik
580 €

sa doktoratom (ili njegovim ekvivalentom) i manje od 10 godina radnog iskustva kao univerzitetski nastavnik / istraživač / umetnik
850 €

sa doktoratom (ili njegovim ekvivalentom) i više od 10 godina radnog iskustva kao univerzitetski nastavnik / istraživač / umetnik
1.000 €

Za određivanje mesečnog iznosa stipendija (u slučaju univerzitetskih nastavnika, istraživača i umetnika) u pogledu njihovog radnog iskustva, uzima se samo radno iskustvo do dana roka za prijavu. Doktorske studije se smatraju radnim iskustvom.

Do kada može da se prijavi?

Prijava je dva puta godišnje:

30. april do 16: 00 CET – stipendija ostaje tokom sledeće školske godine (od oktobra do jula)
31. oktobra do 16: 00 CET – stipendija ostaje tokom letnjeg semestra tekuće akademske godine (od februara do jula)

Kako se prijavljuje?

Aplikacije za stipendiju se šalju na internetu na adresi www.scholarships.sk . Online aplikacijski sistem se otvara najmanje 6 nedelja pre roka za prijavu. Aplikacije se mogu popuniti samo u slučaju da je sistem za online prijave već otvoren.

Napomena: Preporučuju se kandidatima da ne podnesu svoje aplikacije u poslednjem trenutku. Broj operacija izvršenih u poslednjih nekoliko minuta pre roka za prijavu može uticati na vreme reakcije sistema primene. Imajte na umu da ne propustite rok za prijavu. Kandidati moraju popuniti svoje online aplikacije i otpremiti sve potrebne priloge u traženi format njihovoj online aplikaciji.

bratislava studije.jpg

Studenti (kvalifikovani kandidati iz kategorije A) imaju pravo da podnesu (popunjavaju) prijave i potrebne priloge samo na slovačkom ili engleskom jeziku (dokumenti napisani na drugim jezicima moraju biti zvanično prevedeni na slovački ili engleski jezik – prijevod može biti potvrđen od strane iste institucije koja je izdala odgovarajući dokument).

Ostali kandidati (kvalifikovani kandidati po kategorijama B) i C) imaju pravo da podnesu (popunjavaju) prijave na sljedećim jezicima:

Slovački jezik – u ovom slučaju svi priloženi dokumenti moraju biti na slovačkom ili engleskom jeziku;
Engleski jezik – u ovom slučaju svi priloženi dokumenti moraju biti samo na slovačkom ili engleskom jeziku;
Ruski jezik – u ovom slučaju svi priloženi dokumenti moraju biti na slovačkom, engleskom ili ruskom jeziku.

Ako se dokumenti izdaju na drugim jezicima osim navedenih, ovi dokumenti moraju biti zvanično prevedeni na jedan od gore navedenih jezika (prevod može biti overen od strane iste institucije koja je izdala odgovarajući dokument). Kada prijava bude popunjena i svi zahtevani dokumenti su priloženi uz prijavu, aplikant mora prijavu podneti klikom na dugme “SEND”. Takođe je neophodno dostaviti original prijave / pozivnog pisma SAIA, br. o, u Bratislavi (SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1). Ovaj dokument mora biti dostavljen najkasnije 3. radni dan nakon roka za prijavu do 12.00 časova. (pri utvrđivanju radnih dana uzima se u obzir pravni status u Slovačkoj).

Podnosilac zahteva mora da dobije barem skeniranje ili kopiju njegovog prijema / pozivnog pisma koje je izdala njegovog domaćina-institucije u Slovačkoj, pošto ga mora priložiti na svoju online prijavu. Bez priloženog skeniranja na online prijavu, podnosilac prijave ne može da podnese svoju online prijavu, tj. njegova prijava neće biti dalje pregledana.

Dokumentacija

Ceo spisak potrebnih dokumenata pronađite na ovom linku. Više informacija na sajtovima: www.scholarships.sk i www.saia.sk.

Srećno!


Ako želite da studirate u inostranstvu ili da odete na razmenu pošaljite nam besplatan upit: logo final-01 (2)

 

Podelite s prijateljima: