Šta je Erazmus+ ?

Erasmus + je program Evropske unije koji je namenjen pojedincima i organizacijama. Program je raznovrsan i obuhvata  teme koje se tiču mladih, obrazovanja i sporta.

Erazmus+ za studije

Studenti iz Srbije imaju mogućnost da deo svojih studija, na svim nivoima, provedu studirajući na nekom od univerziteta iz Evropske unije. Za njih su namenjene mreže za razmenu formirane kroz posebne Erazmus Mundus projekte.

U ovom trenutku visokoškolske institucije iz Srbije učestvuju u sledećim mrežama za razmenu:

Trenutno je na Univerzitetu u Novom Sadu otvoreno 8 konkursa za stipendiranje razmene studenata. Za realizaciju razmena dostupni su univerziteti iz Nemačke, Mađarske, Rumunije, Poljske, Francuske, Holandije i Belgije.

Za studente Univerziteta u Nišu trenutno su otvorena tri konkursa za kreditnu mobilnost kroz Erazmus+ program za realizaciju mobilnosti na univerzitetima iz Rumunije, Bugarske i Turske.

Na Univerzitetu u Kragujevcu trenutno je dostupno šest konkursa za kreditnu mobilnost kroz Erazmus+ program za studente univerziteta u Poljskoj, Portugalu, Rumuniji, Bugarskoj i Italiji.

Univerzitet u Beogradu svoje konkurse u ovom trenutku objavljuje na sajtovima pojedinačnih fakulteta, te bi trebalo konsultovati sajt matičnog fakulteta za informacije o trenutno otvorenim pozivima.

Šta su to ciljne grupe i u koju ja pripadam?

Ciljna grupa 1 su studenti koji u trenutku konkurisanja studiraju na nekom od univerziteta iz Srbije koji su uključeni u projekat. Studenti koji pripadaju ovoj ciljnoj grupi mogu da konkurišu za razmenu na nivou osnovnih, master, doktorskih ili postdoktorskih studija, kao i za celokupne master i doktorske studije.

Ciljna grupa 2 su studenti svih drugih visokoškolskih institucija iz Srbije (onih koje nisu uključene u projekat) ili oni koji su već završili studije na bilo kom od univerziteta u Srbiji. Mogu konkurisati za razmene na nivou master, doktorskih i postdoktorskih studija, kao i za celokupne master i doktorske studije.

Ciljna grupa 3 su studenti koji imaju status interno raseljenih lica ili izbeglica, pripadnici nacionalnih manjina itd. Lica koja pripadaju ovoj ciljnoj grupi mogu da konkurišu za razmenu na nivou osnovnih, master, doktorskih ili postdoktorskih studija, kao i za celokupne master i doktorske studije.

CEEPUS program „Central European Exchange Program for University Studies“

uis-ceepus

CEEPUS (Central European Exchange Program for Univeristy studies) je srednjoevropski program za razmenu studenata i profesora sa sedištem u Beču. Trenutno ima 14 država članica: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Crna Gora. CEEPUS omogućava mobilnost studenata i univerzitetskih profesora, kao i kurseve jezika i ekskurzije. Jedna od najbitnijih aktivnosti koju ovaj program pruža je univerzitetska mreža koja se zasniva na saradnji između najmanje tri univerziteta, pod uslovom da su dva od tri univerziteta iz različitih zemalja članica CEEPUS-a. Osnovna ideja je uključiti najbolje i najsposobnije u razmenu. Za razliku od drugih programa, lista prioriteta ne postoji i sve oblasti studiranja se prihvataju.

Freemover

Zaključno sa 30. novembrom traju prijave za vanmrežne mobilnosti (freemovere) u okviru CEEPUS programa. Vanmrežne prijave odnose se na pojedince koji apliciraju izvan mreža, odnosno, čije visokoškolske institucije nisu deo neke od CEEPUS mreža, a želeli bi da ostvare mobilnost na visokoškolskoj instituciji u nekoj od CEEPUS zemalja. Ovo je posebno važno za studente privatnih fakulteta. U procesu kreiranja elektronske aplikacije, studenti se mogu prijaviti u okviru jedne od tri kategorije: kao studenti (za boravke duže od 3 meseca, u cilju ostvarivanja kreditne mobilnosti), za kratkoročne studijske boravke (u cilju istraživanja za potrebe npr. diplomskog rada, master ili doktorske teze), kao i za kraću ekskurziju (npr. letnje škole u organizaciji neke CEEPUS visokoškolske institucije u trajanju od nekoliko dana).

Milena Milošević


Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko pripreme dokumentacije i biranja programa, pošaljite nam besplatan upit
logo final-01

Podelite s prijateljima: