Svaki univerzitet, državni ili privatni, koji je priznat od strane matične države ( Srbija, Hrvatska, BiH, Crna Gora, Makedonija, kao i Kosovo ) i samim tim zakonski validan, priznat je i od strane inostranih univerziteta i ambasada. Ovo je pregled svih informacija koje vas mogu zanimati. 

Da li je moja diploma priznata u EU?

Sve diplome koja naša država priznaje, u EU se priznaju odmah, jer je lokalno priznati univerzitet upisan u registar visokog školstva naše države, i EU države se ne bavi analizama i procenama, već poštuje odluku matične države. Neke države (Italija, Španija) će izdati valorizaciju diplome kroz svoje konzulate, a to nije velika procedura, i to je ono što se naziva predupis za studije u Italiji. Amerika i Kanada imaju malo kompleksiji proces valorizacije diplome, koji je opisan ispod.

Da li je diploma državnih fakulteta priznata u inostranstvu?

U Republici Srbiji postoji 8 državnih univerziteta: Unverzitet u Beogradu, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Univerzitet Odbrane u Beogradu, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Univerzitet u Kragujevcu, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu.

Sve diplome državnih univerziteta u Srbiji podjednako su priznate, dok su one sa Univerziteta u Beogradu najbolje rangirane – ali legalnost je ista. Postoje ponekad manji problemi sa Univerzitetom iz Prištine sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, jer njihove diplome većina EU i zapadnih zemalja tretira kao diplome države Kosovo, pa se ne podvode pod srpske, ali su takođe priznate.

da li je moja diploma priznata.jpg

Fakulteti na državnim univerzitetima funkcionišu dosta samostalno, što na Zapadu nije slučaj, te se često dešava da studenti prijave da studiraju Ekonomski fakultet, bez navođenja univerziteta. Ovo nije ispravno, i strane univerzitete prvenstveno zanima sa kog univerziteta dolazite, pa tek onda fakultet.

Da li je diploma privatnog fakulteta priznata u inostranstvu?

Na teritoriji Republike Srbije postoji 12 akreditovanih privatnih univerziteta, i navedeni su svi uključujući i njihove fakultete jer često postoji zabuna koji fakultet pripada kom univerzitetu, pa smo uradili pregled svih univerziteta i fakulteta.

Megatrend Univerzitet Svih 12 fakulteta ima državnu akreditaciju, s tim da treba obratiti pažnju koje studije su akademske, a koje strukovne. Zbog problema koji su pratili ovaj univerzitet pojedini državni univerziteti u Nemačkoj i Austriji postali su obazrivi oko diploma sa Megatrenda. ( Ovo nije nemački ili austrijski zvaničan stav već naše iskustvo iz rada sa studentima – prim.red.)

Singidunum Univerzitet Svih 5 fakulteta ima državnu akreditaciju i iz našeg iskustva od većih privatnih univerziteta verovatno i najbolje organizovan. Njihovu akreditaciju nosi i Fakultet za medije i komunikacije FMK.

Union Univerzitet je poznat po svom dobrom Pravnom fakultetu Union, a dao je i akreditaciju fakultetima: Računarski fakultet RAF, Beogradska Bankarska Akademija BBA, Fakultet za poslovne i pravne studije dr Lazar Vrtakić FLV.

MEF je Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije ima jedan fakultet koji se bavi ovim oblastima.

Union Nikola Tesla je nastao odvajanjem od gorespomenutog Uniona i pored svojih matičnih 6 fakulteta, pod njegovim okvirom funkcioniše i 8 pridruženih fakulteta: Fakultet za menadžment FAM, Fakultet za poslovne studije i pravo FPSP, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo FITI, Fakultet za sport, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment u Nišu – Konstantin Veliki, Poslovni i pravni fakultet, Fakultet za inženjerski menadžment FIM (u okviru kog deluje Institut za umetničku igru) i Fakultet primenjenih nauka FPN.

notrifikacija diplome

Privredna akademija je univerzitet u Novom Sadu koji se sastoji od Pravnog fakulteta i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK, a akreditaciju pruža i za Stomatološki fakultet u Pančevu i za Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansija u Beogradu MEF.

Univerzitet Educons ima sedište u Sremskoj Kamenici i prvi je privatni univerzitet na teritoriji Vojvodine, osnovan 2008. Sastoji se iz 10 fakulteta: Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet zaštite životne sredine, Fakultet za primenjenu bezbednost, Fakultet za digitalnu produkciju, Akademija klasičnog slikarstva, Fakultet ekološke poljoprivrede, Fakultet za uslužni biznis – FABUS, Fakultet za sport i turizam – TIMS, Fakultet za evropske, pravno-političke studije i Fakultet informacionih tehnologija.

Univerzitet Metropolitan nalazi se u Beogradu i sastoji se od Fakulteta informacionih tehnologija, Fakulteta za menadžment i Fakulteta digitalnih umetnosti, a od nedavno njihovu akreditaciju ima i FEFA fakultet, koji je ranije bio pod Univerzitetom Singidunum kao i Fakultet za primenjenu ekologiju Futura.

Univerzitet Alfa je bivši Braća Karić univerzitet koji postoji još od devedesetih i u okviru njega deluje 6 fakulteta: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Fakultet za menadžment u sportu, Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet za ekonomiju i političke nauke, Fakultet za strane jezike i Akademija umetnosti.

Evropski univezitet je možda poznatiji po svom harizmatičnom rektoru dr Milija Zečević, i mnogi studenti ovaj univerzitet kolokvijalno zovu “Zečević”. Univerzitet se sastoji iz 4 fakulteta: Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment, Fakultet za evropski biznis i marketing, Nova akademija umetnosti i Farmaceutski fakultet, kao i Visoke škole za trgovinu, hotelijerstvo i marketing i Visoke škole za elekrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru je privatni univerzitet čiji je osnivač muftija Muamer Zukorlić i postoji od 2002. godine. U okviru univerziteta postoji 6 departmana: Departman za filološke nauke, Departman za pedagoško-psihološke nauke, Departman za ekonomske nauke, Departman za pravne nauke, Departman za računarske nauke i Departman za umetnost.

Akademija lepih umetnosti se sad zove Fakultet Savremenih Umetnosti i nudi studije vizuelnih umetnosti i dizajna. Više ne postoji studije muzike.

da li je diploma priznata u americi nemačkoj

Da li je diploma visoke škole priznate u inostranstvu?

Sve visoke trogodišnje škole strukovnih studija koje imaju akreditaciju državne Srbije su priznate i u inostranstvu i posle njih se MOŽE aplicirati na strukovne ili akademske studije u inostranstvu, zavisno od zemlje ili univerziteta. Nemačka, Italija, Austrija i Holandija su vrlo striktne povodom ovoga, te posle strukovnih studija možete samo na strukovne studije na državnim univerziteta, a privatni su relaksiraniji po ovom pitanju.

Da li je moja diploma priznata u Nemačkoj?

Svi diplome koje su izdate i akreditovane u Srbiji, Crnoj Gori ili Bosni priznate su u Nemačkoj. Za medicinare i pravnike potrebno je polaganje dodatnih ispita kako bi se dobila dozvola za rad, kao i za doktore znanje nemačkog na C1 ili C2 nivou. Za medicinske sestre ponekad je dovoljno znanje B2.

Kada diploma nije priznata u inostranstvu?

Jedini slučaj kada diploma nije priznata je kada je sama matična država tog univerziteta ne priznaje, pa samim tim ne priznaje ni strana država jer ambasada te države ne može da izvrši validaciju diplome. Postoje i pravila da neka država diplomu priznaje, ali sa njom ne možete da radite u državnoj praksi, kao npr. sada sa diplomom medicine ne možete raditi kao doktor u Holandiji, ali možete da upišete Master ili doktorske studije, ili se zaposliti u privatnom sektoru.

Specifična situacija je sa internacionalnim fakultetima i univerzitetima u Srbiji koji nemaju akreditaciju Srbije iako su u Srbiji, pa treba proveriti koji inostrani univerzitet ih priznaje a koji ne. Primer ovih institucija su SAE Institut, Accademia del Lusso i sl.

Primedba redakcije: Ako smo propustili neki fakultet molimo javite nam, pa ćemo uključiti u tekst. Hvala!

diplomirani diplome.jpg

Kako da nostrifikujem ili legalizujem diplomu za studije u Americi ili Kanadi?

Za Severnu Ameriku funkcionišu malo drugačija pravila, ali treba obratiti pažnju i da li univerzitet traži dodatnu legalizaciju odnosno proveru diplome ili ne. Dobar deo univerziteta zahteva da se diplome pošalju na proveru, legalizaciju i komparaciju u WES World Education Services kao što je credential evalatuation. Pošalju im se diplome i transkripti ocena i oni vam izdaju evaluaciju, koja se kasnije šalje univerzitetu u Severnoj Americi na koji aplicirate. Sve ovo rade studenti sami. Moguće je koristiti i drugog provajdera za evaluaciju, ali ovaj je najčešći i proveren. Ponovo, ne traže svi univerziteti i koledži ovaj postupak, pa proverite dvaput.

Srećno!


Ukoliko Vas zanimaju studije u inostranstvu, pošaljite nam besplatan upit ino edukacija logo border

Podelite s prijateljima: