Kako na Master - INO EDUKACIJA

Centar za školovanje u inostranstvu, Makedonska 30, Beograd 0615544199

Upitnik za CV

Molimo da detaljno pročitate sva pitanja u upitniku i potrudite se da popunite što više moguće, iskreno i svojim rečima. Informacije koje se traže su neophodne za dobar cv. Ukoliko ne znate / nemate neki odgovor, a nije obavezan, preskočite – ali što više informacija to bolji CV. Naši mentori su tu da sve informacije obrade i u zavisnosti od potrebe dokumenta izdvoje najvažnije i predstave najbolju verziju Vas.

Kada su u pitanju poslovi, prakse, učestvovanja – pravilo biografije je da sve bude uređeno hronološki od trenutne pozicije, pa do prvog posla. Dakle, ide se od sadašnjosti ka prošlosti. Nema potrebe za navođenjem osnovne škole u upitniku za CV.

Vreme popunjavanja: 30 minuta

Podelite s prijateljima: