Angažman Ino agencije mi je bio od velikog značaja, jer sam naučila šta jedno motivaciono pismo treba da sadrži da bi privuklo pažnju, i kasnije sam naučena iskustva primenila u apliciranju na druge programe praksi, stažiranja itd. Primljena sam na Karlov univerzitet; Erasmus Mundus Comparative Development Programme; Erasmus Mundus Masters in Strategic Project Management, i na Linköping univerzitet u Švedskoj, gde sam dobila stipendiju za studente sa područja zapadnog Balkana. Veoma sam zadovoljna uslugama Ino agencije, verujem da su umnogome doprineli tome da budem primljena na ove univerzitete. Pored toga, smatram da su cene i više nego korektne imajući u vidu benefite angažovanja agencije.

Podelite s prijateljima: