ACT – American College of Thessaloniki je deo Anatolia koledža koji je osnovan 1886. godine, a od 1924. godine njegovo sedište je u Solunu. Po strukturi, misiji i programima ovaj koledž podseća na tradicionalne koledže Nove Engleske (SAD) po čijem uzoru je i nastao. Danas je ovo moderni, privatni, neprofitni koledž sa 2500 studenata. Studijski programi se održavaju na engleskom i na grčkom jeziku, u prelepom kampusu u Pylaia opštini.

Studije na ACT-u

Programi osnovnih studija traju četiri godine, dok master studije traju godinu dana i na engleskom su jeziku. Oblasti koje možete studirati su IT, biznis, političke nauke i psihologija.

  • BS IN BUSINESS ADMINISTRATION
  • BA (HONS) IN POLITICAL SCIENCE & INTERNATIONAL RELATIONS
  • BA IN ENGLISH
  • BS IN PSYCHOLOGY
  • BS IN COMPUTER SCIENCE
  • BS IN BUSINESS COMPUTING
  • MS in Industrial Organizational Psychology
  • MS in Hospitality and Tourism Management
  • MBA – Master of Business Administration

ACT ima dugu istoriju stipendiranja studenata

Već skoro 100 godina ACT dodeljuje stipendije koje mogu biti Merit-based (na osnovu ocena i dostignuća) i Need-based (na osnovu finansijske situacije porodice). ACT nastoji da bude ne samo prvi izbor, već i pristupačan izbor za obrazovanje mladih iz Grčke, jugoistočne Evrope, SAD i šire. U tom cilju ACT dodeljuje stipendije kako bi kvalitetno obrazovanje učinili dostupnijim studentima kojima je podrška potrebna, a takođe nagrađuju akademska dostignuća i potencijal učenika. ACT je razvio dobro uspostavljen, sveobuhvatan program finansijske pomoći kako bi pomogao studentima u njihovoj potrazi za fakultetskim obrazovanjem. Zajedno sa Ino Edukacijom, ACT selektuje studente i podržava ih tokom celog akademskog školovanja na njihovom koledžu.

Stipendije preko Ino Edukacije

Prijavom preko Ino Edukacije ulazite u izbor za umanjenje školarine do 45%! Cena osnovnih studija je 8 400 evra godišnje, master studija 6 900 evra i MBA 10 560 evra. Sa stipendijom preko Ino Edukacije ovi iznosi mogu biti značajno umanjenji. Redovni rok za prijem prijava je 30. mart, ali razmatraju se i kasnije prijave. Preporuka studentima je da se uvek prijave do kraja marta.

Prijavite se za webinar o Studijama i stipedijama na ACT-u koji se održava 29.januara 2022. u 19h. REGISTRACIJA


Podelite s prijateljima: