Amerika te zove! Doživi Ameriku iz prve ruke i promeni pogled na svet! Razmena je iskustvo za ceo život!

Zbog velikog interesovanje rok za celogodišnju razmenu 2022. traje do kraja januara! Rok za drugo polugodište 2022/2023 (januar-maj 2023) biće otvoren do 15.jula 2022.

O programu

Renomirana američke Fondacije International Student Exchange (ISE) iz Njujorka, uz podršku State Department-a već skoro 40 godina organizuje program razmene, gde srednjoškolci borave u američkim porodicama i idu u državne srednje škole širom Amerike. ISE fondacija je najveća organizaciju te vrste u Americi i u Srbiji je predstavlja Ino Edukacije. Kroz svoje regionalne menadžere i lokalne koordinatore, Fondacija pronalazi porodice i škole koje učestvuju u programu, a kasnije nadrzire i kontroliše sve porodice, škole i učesnike kako bi sve prošlo u najboljem redu. Na hiljade studenata je završilo ovaj program i uspešno nastavilo dalje školovanje. U zavisnosti od afiniteta učenika, ovaj program pruža širok spektar vannastavnih aktivnosti i prilika za razvoj akademskih i ličnih kompetencija, kao i zrelosti i opšte kulture učenika. 

Kome je program namenjen?

Program razmene prevashodno je namenjen učenicima II, III i IV razreda srednjih škola, odnosno učenicima od 15 do 18 godina. Boravak je obezbeđen u američkim porodicama, pažljivo odabranim od strane Fondacije. Pored kvalitetnog obrazovanja, program omogućava upoznavanje sa američkom kulturom, tradicijom i načinom života, kao i podizanje nivoa znanja engleskog jezika. Odlazak učenika na program razmene predstavlja veliko i jedinstveno životno iskustvo, kao i pripremu za buduće životne izazove i snalaženje u novim situacijama.

Kakve su američke srednje škole?

Američki obrazovni sistem je veoma fleksibilan i omogućava studentima da izaberu predmete koji ih zanima, da dobiju iskustva kao iz poznatih filmova i serija. Predmete koje ćete slušati na nastavi možete samida  birate i imati ćete priliku uz neke standardne predmete, izaberete i predmete poput  Handwork or Handcrafts,  Life Lab or Gardening, Cooking, Handwriting, Dramatics, Dance, Leadership, Digital Media, Nutrition i brojni drugi predmeti. Ono što je najbitnije sve se radi timski uz veliku pomoć profesora. Svaka američka škola nudi učenicima veliki broj vannastavnih aktivnosti. Ako ste se do sada već bavili sportom ili drugom vannastavnom aktivnošću, u Americi ćete imati priliku isprobati nešto novo što se možda u vašem gradu ili u cijeloj Srbiji ne nudi.

Zašto se živi u porodici?

U američkoj kulturi postoji duga tradicija primanja međunarodnih studenata u svoj dom, jer i oni žele da nešto saznaju o drugim kulturama. Porodice se prijavljuju na volonterskoj bazi i veoma često su to porodice koje su već imale nekoliko studenata na razmeni u svojoj kući i imaju iskustva. Američki roditelji su oni koji brinu o đaku tih 9 meseci dok je u njihovom domu, organizuju porodični život i omogućavaju učeniku da zaista razume šta je Amerika. U Americi većina porodica koja prima decu živi u u ruralnim predgrađima i manjim gradovima tako da do škole idete školskim autobusom ili će vas host porodica ili netko od komšijskih prodica voziti sa drugim đacima. Za vreme programa ne smete voziti automobil ali zato možete polagati vozački ispit i vratiti se kući s vozačkom dozvolom koja nije skupa da se dobije. Preporuka je da se studenti druže sa lokalnim amerikancima koje upoznaju u školi, jer osim što ćete vežbati jezik i povezati se sa njima, svi amerikanci imaju vozačku dozvolu od 16.godine pa sa njiam možete da izlazite, idete na utakmice, u šoping molove, u zabavne parkove itd. Ovo je i idealna prilika da se vidi kako drugi ljudi i kulture žive, i da se učenik navikne na disciplinu i prolagođavanje drugim. Ovo su često kasnije isticali i učenici i roditelji da im je veoma značilo kasnije u životu. 

Uslovi za učešče u programu

 • Kandidat mora da ima između 15 i 18 godina i 6 meseci i da bude redovan učenik srednje škole 
 • Da ima najmanje dobar uspeh u školi i dobro znanje engleskog jezika za koji se polaže test u Ino Edukaciji
 • Treba da zaista želi daupozna američki način života, kulturu, tradiciju, kao i da pokaže zrelost, fleksibilnost, samostalnost

Trajanje programa

Student se može prijaviti za jedno polugodišnje ili za celu godinu (9 meseci). 

Učenik dobija svedočanstvo ocena za tu školsku godinu, koje se potom nostrifikuje u Srbiji i potomnastavlja školovanje u svojoj pređašnjoj školi. Razmena nije moguća da traje dve godine, već student može jedino da upiše neku privatnu boarding školu pod F1 vizom. Ukoliko učenik ide na razmenu u 4.razredu potrebno je da organizuje polaganje Mature pri povratku u Srbiju/Bosnu jer u Americi neće dobiti diplomu srednje škole, već samo svedočanstvo, a Maturu u Srbiji. Matura je neophodna da bi se upisao fakultet potom.

Po povratku sa programa svaki učesnik ima besplatnu profesionalnu procenu napretka mentora Ino Edukacije i predloge za fakulteta za dalje školovanje.

Prijava i rokovi

Prijava za program i stipendiju se radi u Ino Edukaciji. Prve konsultacije mogu biti uživo ili preko skajpa. Konsultacije su besplatne. 

Rok za predaju aplikacija za drugo polugodište 2022/2023 (januar-maj 2023) je 15.jul 2022!

Rok za predaju aplikacija za celu školsku godinu 2023/2024 je 15.januar 2023.,

Aplikaciju šalje Ino Edukacija, a potrebna dokumenta sakuplja đak i porodica. Mentori Ino Edukacije proveravaju svaki dokument pre slanje prijave. Dokumentacija se zatim šalje Fondaciji u Americi. Nakon što Fondacija pregleda aplikaciju, ukoliko su svi uslovi zadovoljeni, učenik će biti primljen na program.Fondacija potom nalazi odgovarajuću porodicu i školu, nakončega dostavlja detaljne informacije o njima.

Ino Edukacija potpisuje sa svakim učenikom ISE program agreement.

Cena programa i stipendije

Sa stipendijom Ino Edukacije cena programa je povoljniji!

 • Cena programa za jedno polugodište sa stipendijom je 7000$  6000$! 

Zbog početka programa obezbeđene dodatne stipendije za drugo polugodište školske 2022/2023 godine! Cena sa stipendijom za jedno polugodište 6000$!

 • Cena programa za celu školsku godinu sa stipendijom je 9000$ 6500$!

Cena obuhvata:

 • Smeštaj i hranu u američkoj porodici
 • Pohađanje američke srednje škole
 • Podršku od strane lokalnog koordinatora tokom boravka u Americi
 • Transfer pri dolasku i odlasku u Ameriku
 • Pomoć, podršku i savete učenicima i roditeljima od strane Ino Edukacije, kao i američke Fondacije tokom boravka u Americi 
 • Izveštaje sa opisom postignutih rezultata namenjene roditeljima
 • Priručnik sa savetima za učešće na programu namenjen učenicima
 • Uputstva i preporuke namenjene učenicima i roditeljima pred odlazak na program
 • ELTIS test znanja engleskog jezika
 • Pomoć prilikom popunjavanja formulara, prikupljanja dokumentacije i dobijanja US vize
 • Profesionalna procena napretka učenika po povratku iz Amerike od strane mentora Ino Edukacije i predlozi fakulteta za dalje školovanje

Cena ne obuhvata:

 • Zdravstveno osiguranje (495 USD za jedno polugodište, 860 USD za celu školsku godinu)
 • Troškove dobijanja US vize (160 USD za aplikaciju + 220 USD za SEVIS taksu)
 • Avio kartu 
 • Džeparac (preporučuje se 300 USD mesečno)
 • Troškovi nostrifikacije dokumenata po povratku sa programa (oko 250-300 USD)

Odabir regije ili države (opciono):

 • Ukoliko se dobije tražena regija, vrši se doplata u iznosu od 400 USD
 • Ukoliko se dobije tražena država, vrši se doplata u iznosu od 600 USD
 • Izuzeci: 700 USD za New York, New Jersey, Florida-u i 900 USD za California-u

Dinamika plaćanja (3 rate)

 • I rata: 2000$ po predaji aplikacije
 • II rata: 2000$ nakon prijema na program
 • III rata: preostali iznos do 15. novembra 2021. godine (za drugo polugodište 2021/2022 školske godine), odnosno do 15. maja 2022. godine (za celu 2022/2022 školsku godinu)

Otkazni rokovi i povraćaji novca

 • Ukoliko učenik ne bude primljen na program, Fondacija vraća puni iznos
 • Ukoliko učenik ne dobije američku vizu, Fondacija zadržava 1000 USD i vraća preostali iznos
 • Ukoliko dođe do otkazivanja programa nakon prijema na program, a pre dobijanja porodice, Fondacija zadržava 1500 USD i vraća preostali iznos
 • Ukoliko učenik odustane od programa nakon dobijanja porodice, a pre 15. avgusta za prvo polugodište, odnosno za celu školsku godinu, tj. pre 1. januara za drugo polugodište, Fondacija zadržava 2000 USD i vraća preostali iznos
 • Ukoliko učenik odustane od programa nakon dobijanja porodice, i nakon 15. avgusta za prvopolugodište, odnosno za celu školsku godinu, tj. nakon 1. januara za drugo polugodište (uključujući i predmetne datume), Fondacija zadržava 2500 USD i vraća preostali iznos
 • Ukoliko je učeniku izdat DS 2019 dokument, tj. SEVIS taksa, Fondacija zadržava dodatnih 220 USD 
 • Ukoliko učenik odustane od programa, ili iz nekog drugog razloga dođe do otkazivanja programa, tokom boravka u Americi, Fondacija zadržava puni iznos

Zakažite konsultacije i obezbedite sebi stipendiju za razmenu!

Ako imate pitanja ili vam je potrebno više informacija, pošaljite nam direktan upit:

Podelite s prijateljima: