Priznavanje stranih diploma je ranije umeo da bude komplikovan proces u Srbiji, ali je pre 5 godina olakšan, a ove godine je dodatno pojednostavljen. Priznavanje, odnosno legalizacija diploma vrši se u državoj agenciji ENIC/NARIC centar.

U sklopu ovih reformi sistema za priznavanje stranih diploma u Srbiji doneta je odluka da će sve diplome, izdate od strane univerziteta koje se nalaze na Šangajskoj listi 500 najboljih fakulteta na sveta, biti priznate u roku od 8 dana. Za ostale univerzitete rok je do 30 dana.

Osim priznavanja diploma, postoji proces i nostrifikacije diplome, koji vam je potreban samo ako želite da upišete nastavak studija u Srbiji ili je zahtevano zbog zapošljavanja u državnoj upravi. Ako radite u privatnom sektoru, proces nostrifikacije, a često ni legalizacije nije neophodan.

Više informacija o samom procesu priznanja diploma na linku Agencije za kvalifikacije.


Ako vas zanimaju studije u inostranstvu pošaljite besplatan upit

Podelite s prijateljima: