Za sve one koji žele da nastave školovanje u inostranstvu – ovo je prava vest!

Ministarstvo omladine i sporta saopštilo je da je 25. septembra ove godine, Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije sa slobodnu trgovinu (EFTA), na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2019/2020. godinu. 

Na listi se nalazi preko 500 vodećih univerziteta širom sveta, uključujući i univerzitete IV Lige, kao i one iz oblasti primenjenih, dramskih, baletskih, likovnih i muzičkih umetnosti.

 Da biste se prijavili na konkurs, neophodno je da ispunjavate sledeće uslove:

  • Da ste državljanin Republike Srbije ili da imate status izbeglice
  • Da imate prebivalište u Srbiji
  • Da ste položili sve ispite iz prethodnih godina studija
  • Da vam je prosek iznad 8.50 u toku osnovnih akademskih studija
  • Da niste navršili 27 godina života – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina – za studente studija trećeg stepena, do datuma raspisivanja konkursa
  • Da ste najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili (položili sve ispite koji su predviđeni programom za tu godinu studija) na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji
  • Da ste u školskoj 2019/2020. godini upisani na godinu studija drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica EU, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima

Broj stipendija koje će biti dodeljene najboljim studentima još uvek nije tačno ustanovljen. Sve će zavisiti od broja prijavljenih kandidata, a ukoliko ih bude više od 500, Ministarstvo će pooštriti svoje kriterijume, te će se tako uzimati u obzir kredibilitet visokoškolske ustanove na koju ste primljeni u inostranstvu, kog ste nivoa studija, broj završenih godina osnovnih studija i da li ste prethodno bili stipendista Fonda. Prednost će imati oni koji do sada za to nisu imali priliku.

Sve detaljne informacije u vezi sa konkursom možete pronaći na sajtu Ministarstva omladine i sporta, kao i na sajtu Fonda za mlade talente.

Važno je naznačiti da studenti koji dobiju stipendiju su u obavezi da rade u Srbiji najmanje 5 godina po završetku školovanja ili da i tom roku najmanje 3 godine budu prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do 1. novembra ove godine, a Ino Edukacija želi svu sreću budućim stipendistima u narednom školovanju!


Ukoliko ste zainteresovani za školovanje u inostranstvu, pošaljite nam besplatan upit:

Podelite s prijateljima: