Ambasada Amerike u Srbiji je objavila poziv za apliciranje na program Fulbright Visiting Scholar Program 2020/2021, koji predstavlja vid post-doktorskog programa bez diplome, predviđen za osobe koje se bave istraživačkim radom, predavače na Univerzitetu i eksperte sa akademskih institucija u Srbiji. Ovaj program poziva naučnike u Ameriku radi naprednog istraživanja i/ili univerzitetskog predavanja. Neophodno je da svi prijavljeni budu integrisani u jednu od visokoobrazovanih institucija u Srbiji. Očekuje se da se svi kandidati obavežu svojim punim kapacitetom i predanošću, kako bi maksimalno iskoristili prednosti programa na SAD Univerzitetu, bilo da je reč o predavanju ili istraživačkom radu. Takođe, da svoje stečeno iskustvo i znanje podele po povratku u Srbiju. Fulbright iskustvo bi trebalo da koristi ne samo naučniku, već i celoj naučnoj zajednici u Srbiji – studentima i fakuletu, takođe i američkim domaćinima. Fulbright naučnici služe kao kulturološki ambasadori, stoga bi trebalo da pripreme govor o svojoj zemlji, kulturi i istraživanju posvećenom akademskim i lokalnim zajednicama.

Oblasti specijalizacije za učesnike programa

Agriculture Dance Mathematics
American History Economics Medical Sciences
American Literature Education Music
American Studies Engineering Philosophy
Anthropology Environmental Sciences Physics/Astronomy
Archaeology Film Studies Political Science
Architecture Geography Psychology
Art Geology Public Administration
Art History History (non-U.S.) Public/Global Health
Biological Sciences Information Sciences Religious Studies
Business Administration Journalism Social Work
Chemistry Language/Literature (non-U.S.) Sociology
Communications Law TEFL/Applied Linguistics
Computer Science Library Science Theater
Creative Writing Linguistics Urban Planning

Uslovi za prijavu

Uslovi koje je potrebno da ispunjavate da biste aplicirali za program:

 • da budete državljanin Republike Srbije
 • da imate PhD diplomu iz oblasti istraživanja
 • engleski jezik na visokom nivou (govor i pisanje)
 • morate biti kandidat za J-1 vizu, jer se zahteva da se vratite na minimum dve godine u Srbiju
 • potvrda o zdravstvenom stanju
 • kandidati sa diplomom medicine i stomatologije nisu kandidati za ovaj program
 • osobe koje žele da ostanu u Americi nisu kandidati za ovaj program

Prijava

Prijavljujete se online putem ovog linka, što podrazumeva da skenirate sledeće:

 • detaljnu izjavu o predloženoj oblasti istraživanja u Americi
 • pismo od poslodavca koje potvrđuje zaposlenje u Srbiji (na srpskom ili engleskom)
 • CV
 • tri pisma preporuke
 • kopija pasoša
 • bibliografija / silabus kursa
 • pismo ili email poziva iz US institucije (ako je dostupno)

Instrukcije za kompletiranje prijave se nalaze ovde.

Rok za prijavu je 04. oktobar 2019. godine.


Ukoliko vas interesuju studije u inostranstvu, pošaljite nam besplatan upit:

Podelite s prijateljima: