Studentska viza za Belgiju i Luksemburg odnosi se na duže borakve od 3 meseca, odnosno za programe osnovnih, Master i doktorskih studija. Viza nije preterano teška za dobijanje, ali pošto su bila potrebna dodatna objašnjenja za naše klijente, donosimo ih i ovde.

  • Vreme izdavanja vize: Do 3 nedelje (uglavnom par dana)
  • Lokacija: Ambasada Kraljevine Belgije, Krunska 18, Beograd (Crnogorci idu u konzulat u Budvi)
  • Telefon: 011 3230018 (javljaju se prepodne i ljubazni su)
  • Cena vize: 180 evra i plaća se u ambasadi (u evrima)
  • Viza se podnosi: lično (podneti zahtev minimum 3 nedelje pre početka programa)

Šta je potrebno od dokumenta

Spisak možete da preuzmete ovde, ali obavezno pročitajte i informacije ispod, jer ima promena. Osim “zahteva za vizu”, tj. formulara (preuzimate u ambasadi) koji treba da je kompletno popunjen latinicom, na francuskom, holandskom ili engleskom jeziku potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

1. Pasoš koji važi najmanje tri meseca po isteku vize (obavezno potpisan) + fotokopija prve strane pasoša
2. Dve (2) skorašnje fotografije (obavezno u boji, dimenzija 32mm X 39mm)
3. Potvrda od fakulteta u Belgiji/Luksemburgu da ste primljeni i upisani
4. Potvrda o podnetom zahtevu (pre 15. jula tekuće godine) za nostrifikovanje
predhodno stečenih diploma (za francusko govorno područje) OVO NIJE OBAVEZNO
5. Lekarsko uverenje izdato od Dr. Tamare Berberović iz IOM-a, telefon: +381 11
3282 072 ili +381 11 3282 073, ovlašćene od strane Ambasade (kontaktirajte direktno doktorku)
6. Potvrda da niste pod istragom koja obuhvata period od poslednjih 5 godina +
prevod + apostil (na original i na prevod)
7. “Garantno pismo, Aneks 32”, legalizovano od strane belgijskih/luksemburgških
vlasti + fotokopija obe strane lične karte garanta + dokaz o redovnim
primanjima (poslednja tri platna lista) ili dokaz o stipendiji (pogledajte komentar ispod)
8. Diplome o završenoj prethodnoj srednjoj školi, godini studiranje ili fakulteta +
prevod + apostil (na original i na prevod)
9. Nostrifikovane diplome prethodno završene srednje škole, godine studiranja ili
fakulteta + prevod + apostil (na original i na prevod)  OVO NIJE OBAVEZNO

NEOPHODNO JE PRILOŽITI KOPIJU KOMPLETNOG DOSIJEA

PAŽNJA
• Sva dokumenta treba da budu skorašnja i overena APOSTILOM od strane lokalnih
vlasti i prevedena na jedan od zvaničnih jezika (francuski ili holandski)
• Svaka predaja falsifikovanih ili lažnih dokumenata može da bude predmet sudske
istrage
• Dodatna dokumenta uvek mogu da budu zatražena

viza za lukemburg.jpg

Finansijska dokumenta – Aneks 32

Aneks 32 uzimate i popunjavate u ambasadi, a finansijska potvrda može biti jedna od ovih opcija:

  • Izvod iz banke od poslednje tri plate ukoliko je plata viša od 1800 evra (ako nije onda sledeća opcija)
  • Uplata na račun univerziteta > Svi troškovi života se uplaćuju na račun fakulteta zajedno sa školarinom. Troškovi života su mesečno 642 evra, ukupno 7704 evra + školarina. Onda treba da kontaktirate univerzitet da vam pošalju transfer payment form. Kada dođete u Belgiju novac će vam biti dostupan. (Ovakav sistem postoji i u Holandiji, potpuno je siguran i neće se desiti da vam ukradu novac i sl.)

Apostil

Apostil je pečat Haške konvencije, koji ide samo na diplome i prevod, ne na svedočanstva i izvode ocena. Cena pečatiranja apostilom je 2090 dinara po dokumentu.

Apostiliranje u državi Srbiji rade Osnovni sudovi, pošto se tamo deponovani potpisi i pečati sudskih tumača. Sama procedura je gotova za sat, dva. Imajte u vidu da sudovi često imaju samo po par sati kada izdaju apostil, najbolje da pozovete da pitate.

U Beogradu se Haški apostil overava u sudu u ulici Nikole Tesle 42a, nekadašnjoj zgradi
Aeroinženjeringa za dokumenta koja su izdata u Beogradu. Ovo je na Novo Beogradu, dijagonalno od Hotela Jugoslavija.

U Novom Sadu se Haški apostil overava u Osnovnom sudu u Novom Sadu, Sutjeska ulica 2.

U Pančevu se Haški apostil overava u Osnovnom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.

U Nišu se Haški apostil overava u Osnovnom sudu u Nišu, Vožda Karađorđa 23, od 15-15.30h.

U Podgorici se Haški apostil overava u Osnovnom sudu u Podgorici, 13. jula bb, Podgorica.

Dokumenta koja su izdata u drugim gradovima overavaju se u sudovima u tim gradovima ili u gradovima blizu u kojima osnovni sudovi imaju nadležnost.

Za apostiliranje je potrebno odneti:

1. originаl dokumentа nа koji se stаvljа potvrdа (APOSTILLE pečаt)
2. fotokopijа dokumentа (i originala i prevoda)
3. fotokopijа lične kаrte ili pаsošа podnosiocа
4. dokаz o uplаti tаkse u visini od 2090,00 dinаrа

Srećno!


Ako želite da studirate u inostranstvu pošaljite nam besplatan upit ino agencija logo

Podelite s prijateljima: