DAAD stipendija je čuvena nacionalna stipendija Nemačke Vlade koja se dodeljuje za MA i PhD studije univerzitetima u Nemačkoj.

Iako pokriva i studije i na engleskom i na nemačkom, favorizuju se kandidati koji studiraju na nemačkom jeziku i imaju položen Goethe sertifikat B2 ili C1.

Ovo je sigurno jedna od najkompleksnijih prijava na stipendiju i treba krenuti na vreme sa sakupljanjem papira jer je rok već 15. novembra.

2016_2017-daad-postgraduate-scholarships.jpg

Ko može da se prijavi?

 • Diplomci (zvanje bečelor, diplomirani ili drugo zvanje) sa dobrim prosekom koji će diplomirati najkasnije do početka korišćenja stipendije. Link
 • Za prijave iz oblasti umetnostii i filma DAAD nudi specifične programe stipendija. Link
 • Diplomci arhitekture (Bachelor)  sa dobrim prosekom koji će diplomirati najkasnije do početka korišćenja stipendije. Link

Trajanje stipendiranja master studija sa sticanjem diplome u Nemačkoj:

 • Između 10 i 24 meseca u zavisnosti od trajanja odabranog studijskog programa
 • Stipendije se dodeljuju za period tokom pohađanja odabranog studijskog programa (za maksimalno 24 meseca). Kod dvogodišnjih studijskih programa stipendija se najpre dodeljuje za najviše jednu (prvu) akademsku godinu. Produženje stipendiranja  zavisi od toga da li uspeh u prvoj godini studija ukazuje na to da će diploma biti uspešno stečena.
 • Kandidati koji se u trenutku konkurisanja već nalaze u Nemačkoj na prvoj godini dvogodišnjih master studija imaju pravo da konkurišu za stipendiju za drugu godinu master studija. Produženje stipendiranja u tom slučaju nije moguće.

Stipendija obuhvata:

 • Mesečnu stipendiju u visini od 750,- evra
 • Zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti prema trećim licima
 • Dodatak za putne troškove ukoliko same troškove puta neće snositi matična zemlja ili druga strana
 • Jednokratnu pomoć za studiranje

Osim toga, uz određene uslove, DAAD obezbeđuje dodatno i :

 • Dodatak za školarinu, ukoliko ona postoji na nemačkom unverzitetu (u maksimalnom iznosu od 500,- evra po semestru)
 • Mesečni dodatak za stanovanje
 • Mesečni dodatak za članove porodice (bračni drug, dete) koji će boraviti u Nemačkoj tokom Vašeg korišćenja stipendije

Elbphilharmonie

Koji uslovi moraju da se ispune?

 • Kandidat ne bi trebalo da je diplomirao pre više od 6 godina.
 • Kandidati koji se u trenutku konkurisanja nalaze duže od 15 meseci u Nemačkoj ne mogu da budu stipendirani
 • Prijem na studije univerziteta u Nemačkoj na željeni program: molimo Vas da imate u vidu da ste sami odgovorni za pravovremenu aplikaciju za prijem na nemačke univerzitete. Ukoliko ne stignete da dobijete tu potvrdu o prijemu na univerzitet do roka za prijavu dokumenata za DAAD stipendije, neophodno je da taj dokument dostavite DAAD-u pre početka korišćenja stipendije. DAAD obezbeđuje stipendiranje tek kada kandidat dostavi potvrdu nemačkog univerziteta o prijemu na studije.

Prijavljivanje za stipendiju

Prijava se radi onlajn preko DAAD-portala i realno je kompleksna, treba strpljenja ili pomoć u apliciranju. Pored onlajn-prijave morate ištampati u jednom primerku (jednostrano, nekoričeno) tzv. “rezime prijave”(“Bewerbungszusammenfassung” /”Application summary” – PDF dokument koji će sam portal generisati  nakon završene onlajn-aplikacije ), koji ćete potom poslati poštom zajedno sa ostalom dokumentacijom na mesto prijavljivanja (informacija u dnu teksta). Molimo Vas da rezime prijave bude odštampan jednostrano i nekoričeno.

Imajte u vidu da se taster “Zum Bewerbungsportal” /”To the application portal” prikazuje u bazi stipendija dokle god je aktuelan raspis za ovu stipendiju. Nakon završetka roka za prijave za DAAD-stipendije, portal Vam neće biti na raspolaganju. Pristup portalu se obično otvara najkasnije 6 nedelja pre krajnjeg roka za prijavu.

Da biste se prijavili, potrebno je da odaberete ovaj program u bazi stipendija na sajtu 
www.funding-guide.de, odete na zeleni taster kartu “Bewerbung einreichen”/”Submitting an application” i odatle odete u portal (u kome ste se prethodno registrovali).

Potrebna dokumentacija:

Originale svedočanstva sa mature, diploma, uverenja i njihove prevode na engleski ili nemački jezik (zavisno od jezika na kome se odvijaju studije; nije potrebna overa nadležne institucije, niti prevod sudskog tumača) treba skenirati i tako sačuvati u DAAD-portalu. Tek ukoliko dobijete stipendiju, zaposleni u DAAD-u u Bonu će tražiti da dokumentaciju koju ste poslali onlajn dostavite i u papirnoj formi u originalu (kopije originala overene u sudu ili opštini i prevodi srpskih dokumenata overeni kod sudskog tumača).

U DAAD-portal uneti sledeća dokumenta:

 • Onlajn prijavni formular
 • Biografiju (CV) u tabelarnoj formi, maksimalno na 3 stranice (Vodite računa da je svaka godina od završetka srednje škole pokrivena stavkama u biografiji.)
 • Motivaciono pismo (1-3 stranice)
 • Dokaz o prijemu na studije: ovo možete dostaviti najkasnije do početka korišćenja stipendije, ukoliko nemate dokaz u trenutku konkurisanja za stipendiju.
 • Popunjen formular “Informacije o željenim studijskim programima” kod postdiplomskih i master studija koje će se završiti u Nemačkoj Link  Popunjavate ga informacijama o tri studijska programa na koja nameravate da se prijavite. Prijave za studiranje od oktobra 2018. godine se šalju na same univerzitete od proleća 2018, u zavisnosti od rokova koje propisuju sami univerziteti (ti rokovi mogu varirati).
 • Kod studijskog boravka u Nemačkoj u okviru postdiplomskih i master studija u matičnoj zemlji: dokaz o tome da će rezultati stečeni u Nemačkoj biti priznati u matičnoj zemlji (samo za Joint Degree-programe)

berlin daad stipendije

Dokumenta koja podnose svi kandidati:

 • Završna diploma univerziteta sa navedenom završnom ocenom/ uverenje o diplomiranju (može naknadno da se dostavi do početka korišćenja stipendije ukoliko studije nisu završene do trenutka apliciranja za stipendiju) Ukoliko ste još uvek student, potrebno je dostaviti uverenje da ste upisali poslednju godinu studija ili apsolventsku godinu. 
 • Ostala dokumenta koja su važna za Vašu aplikaciju (npr. dokaz o obavljenoj praksi, potvrde o zaposlenju)
 • Dodatno se dostavlja dokaz o znanju engleskog jezika ukoliko je izabran program na engleskom jeziku 
 • Sva svedočanstva sa fakulteta iz Srbije sa transkriptom svih pojedinačnih ocena, uključujući i objašnjenje sistema ocenjivanja u Srbiji. Ukoliko objašnjenje nije sadržano u dodatku diplomi ili transkriptu ocena, dovoljno je da lično sastavite opis ocena u visokoškolskom obrazovnom sistemu Srbije
 • Nemački ili engleski prevodi dokumenata koju se dostavljaju na srpskom jeziku (Nije potrebno da dokumenti budu prevedeni kod sudskog tumača. Naša preporuka je da prevedete kod tumača, jer će vam svakako trebati za studije. – prim.red.)
 • Kopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi sa svim ocenama sa završnog ispita – mature, što je ujedno i dokument koji omogućava studiranje u Nemačkoj
 • Dokaz o poznavanju jezika – (onSET) – jezički test iz nemačkog ili engleskog jezika koji se koristi samo za apliciranje za stipendiju kao zamena za zvanične testove, ukoliko u trenutku konkurisanja još uvek nemate sertifikat koji zahteva Vaš željeni univerzitet (npr. Test DaF, IELTS itd.). Ovaj test organizuju DAAD-lektori; OnSET test ne može da se koristi kao zamena za zvanične sertifikate o poznavanju jezika koje traže nemački univerziteti. Ovaj jezički test moraju da dostave i kandidati koji će studirati na engleskom jeziku. U tom slučaju, rezultat testa nije relevantan kriterijum za dobijanje stipendije. Ukoliko već postoji zvaničan sertifikat nemačkog ili engleskog jezika – dostaviti njegovu kopiju.

Prijava

“rezime prijave – tzv. “Bewerbungszusammenfassung”/”Application summary” (koji će se generisati u portalu u PDF-dokumentu nakon završene onlajn prijave) treba da odštampate u jednom primerku (jednostrano, nekoričeno) i pošaljete na mesto prijave.

Aktuelnu preporuku profesora koja daje uvid u Vaše kvalifikacije (formular za preporuku 
ćete naći u portalu na Vašem profilu); molimo Vas da uz Vašu aplikaciju – odštampani rezime – dostavite jedan primerak preporuke u zatvorenoj koverti. Obratite pažnju na napomene pod tasteromBewerbung einreichen/ Submitting an application u portalu DAAD-a. Rok za prijavu je 15.11.2017.

Mesto slanja prijave u štampanoj formi:

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
in Belgrad
Kulturabteilung / DAAD
Neznanog junaka 1a
11040 Beograd
E-Mail: info@belgrad.diplo.de [mailto:info@belgrad.diplo.de] 
WWW: http://www.belgrad.diplo.de [http://www.belgrad.diplo.de]

Srećno! Ako mislite da je ovaj tekst koristan šerujte ga vašim prijateljima 🙂 Dugmići za šer su ispod ⬇️

Informacije preuzete sa sajta DAAD Srbija

Ako želite da studirate u Nemačkoj ili Vam je potrebna pomoć oko prijave na DAAD pošaljite nam besplatan upit >logo final-01 (2)

 

Podelite s prijateljima: