Kako na Master - INO EDUKACIJA

Centar za školovanje u inostranstvu, Makedonska 30, Beograd 0615544199

Upitnik za profesionalnu preporuku

Profesionalna preporuka je dokument koji te predstavlja kao volontera, praktikanta ili zaposlenog, iz profesionalnog ugla, sa osvrtom na tvoje osobine i motivaciju.

Vreme popunjavanja: 10 minuta

Podelite s prijateljima: