Kako na Master - INO EDUKACIJA

Centar za školovanje u inostranstvu, Makedonska 30, Beograd 0615544199

Upitnik za akademsku preporuku

Akademska preporuka je dokument koji te predstavlja kao đaka ili studenta, iz akademskog ugla.

Vreme popunjavanja: 15 minuta