Podelite s prijateljima:

Zašto studirati medicinu u inostranstvu

Medicina danas, kao i nekada, važi za jednu od najperspektivnijih i najprestižnijih oblasti studiranja. Iako je sama profesija vrlo izazovna, ponekad naporna i zahtevna, biti lekar ili medicinski radnik istovremeno je vrlo ispunjujuće i respektabilno zanimanje. U Srbiji su studije medicine prilično kompetitivne, vrlo je teško upisati i konkurencija je vrlo oštra. Sa druge strane, nastavak studija na nekom od specijalističkih programa podrazumeva pronalaženje odgovarajuće institucije koja bi ih prihvatila, a to u poslednjih nekoliko godina u našoj zemlji ne ide tako glatko. Zbog toga se sve više mladih odlučuje za studije medicine u inostranstvu.

studije-medicine-u-engleskojKao i kod bilo koje druge nauke ili oblasti, važno je izabrati Univerzitet u inostranstvu koji ima akreditovan program, respektabilni kvalitet i nivo obrazovanja koje pruža budućem studentu, kao da je diploma koju izdaje priznata svuda u svetu. Zbog toga smo za vas istražili ovu temu i fokusirali se na odabir vrhunskih evropskih programa na vodećim istraživačkim univerzitetima, univerzitetima primenjenih nauka i koledža.

Amerika vs Evropa

Najbolje rangirani programi i univerziteti iz oblasti medicine svakako su locirani u Americi. Istovremeno, ovi programi su ekstremno izazovni u smislu vremena, novca (30-50.000 dolara po godini studija) i intelektualnog napora, ali da biste studirali medicinu u Engleskom prvo morate da završite koledž, te ceo proces traje mnogo duže nego u Evropi. Kako nam najviše upita od vas stiže o studijama medicine u inostranstvu na engleskom jeziku, ali po pristupačnim cenama koje odgovaraju džepu prosečne porodice u Srbiji, izdvojili smo najbolje studije.

Velika Britanija

Tradicionalno su vrlo otvoreni prema stranim studentima i njihove diplome su poštovane i priznate svuda u svetu. Sam upis nije laka stvar, morate imati odlične ocene, biti vrlo motivisani i najčešće strane studente šalju na tzv. Medicinski osnovni kurs (Medical Foundation Course). Ovaj kurs, ili „nulta godina“, kako se popularno naziva, traje godinu dana i najčešće prestavlja uslov za upis na osnovne studije za one studente koji nisu imali dovoljno predmeta iz prirodnih nauka u srednjim školama, ili im je znanje engleskog jezika na nižem nivou od predviđenog za normalno pohađanje nastave. Studenti koji uspešno polože minimum 75% ispita u godinu dana, mogu se upisati na osnovne studije medicine koje traju 6 godina.

Univerzitetski centri koji imaju najbolje rangirane programe iz oblasti medicine su University of Leeds, St George’s University of London, Liverpool John Moores University, University of Bath, University of Oxford,  Newcastle University Medical School i Lancaster University. Školarina za godinu dana studija se kreće od 10 do 30.000 eura, u zavisnosti od programa. Prijave za sve Univerzitete u Velikoj Britaniji se obavljaju preko UCAS sajta, i rok je (u glavnom) 15. oktobar svake godine.

Uslovi koji se traže za upis na OSNOVNE (Bachelor) studijske programe medicine u Velikoj Britaniji su odlično znanje engleskog jezika (minimum skor na IELTS testu koji se traži je 7,0), odličan uspeh iz srednje škole, sa najvišim ocenama iz hemije, biologije, matematike i fizike. Cena školarine osnovnih studija se kreće od 25 do 40.000 eura. Pored šestogodišnjih studija medicine, u obrazovnom sistemu Velike Britanije postoje i trogodišnje i četvorogodišnje, ubrzane studije iz tzv. dodatnih medicinskih oblasti kao što su fizioterapija, biomedicina, medicinska nega, sportska medicina, radioterapija, onkologija i sl. i cena školarine je nešto niža i kreće se od 8 do 20.000 eura godišnje.

studije-medicine-u-nemackoj

Kada govorimo o studijama medicine MASTER nivoa u Velikoj Britaniji, one su uglavnom iz oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta u trajanju od godinu dana, dok studije iz specifičnijih medicinskih oblasti kao što su reporduktivna medicina, infektivne bolesti, pedijatrija i sl. traju dve godine. Za međunarodne studente (oni koji nemaju pasoš EU zemalja) školarina za godinu dana na master studijama iznosi od 15 do 20.000 eura, dok je za državljane EU zemalja cena 6.500 eura po godini.

Italija

Studije medicine u Italiji na engleskom jeziku su među jeftinijima u Evropi, pre svega zbog činjenice da se na brojim univerzitetima iznos školarine određuje u skladu sa finansijskim stanjem studenta. Kako su prosečne plate u Srbiji ispod evropskog minimuma, naši studenti vrlo lako upadaju u prvu kategoriju povlašćenih cena. Sa druge strane, Italija nudi brojne mogućnosti za dobijanje stipendija – kako državnih tako i regionalnih, te istovremeno možete sebi obezbediti i pristojna sredstava za stan, hranu i život dok studirate.

Osnovne studije traju 6 godina i postoji više univerziteta u Italiji koji imaju programe osnovnih studija medicine na engleskom jeziku. Najbolje su rangirane na Università Cattolica del Sacro Cuore u Rimu (preko Ino agencija prijava je besplatna), a može se studirati i na University of Milan, Sapienza University of Rome, Universita di Pavia, Università degli Studi di Napoli, University of Bari, University of Rome Tor Vergata, Vita-Salute San Raffaele University. Italijanski obrazovni sistem, kao i srpski, ne prepoznaje master studije iz oblasti medicine, te nakon osnovnih studija studenti idu na specijalizacije, prakse, treninge i traženje posla u medicinskim ustanovama, ili na doktorske studije ukoliko žele da ostanu u akademskim vodama.

Za upis na osnovne studije medicine je neophodno položiti International Medical Admission Test (IMAT). Ovaj test je razvijen od strane Ministarstva obrazovanja Italije, i namenjen je budućim stranim studentima za programe na engleskom jeziku. Traje 100 miunta, i podeljen je u dva dela: 1) Opšta kulutra i logičko rezonovanje i 2) Naučno znanje iz oblasti biologije, hemije, fizike i matematike.  Cena testa je 120 eura, a sam test se najčešće polaže sredinom septembra. Na linku ovde možete pogledati lokacije polaganja IMAT testa. Prijava za ovaj test se obavlja preko sajta. Takođe, ovde možete pogledati spisak programa koji zahtevaju polaganje ovog testa.

Cena školarine za godinu dana osnovnih studija medicine u Italiji se kreće od 600 do 20.000 eura.

cattolica-medicina

Univerzitet Cattolica u Rimu omogućava transfer na drugu ili treću godinu studija za one studente koji su već upisali i uspešno završili prvu godinu medicine na nekom od Univerziteta u Srbiji. Više ovde ili nas kontaktirajte ispod.

Postoji nekoliko modaliteta za transfer, i ukoliko postoje otvorena mesta, Univerzitet objavljuje zvaničan poziv na svojoj internet stranici. Međutim, svakako je neophodno položiti IMAT test.

Nemačka

Nemačka je tradicionalno izvrsna lokacija ako želite da studirate prirodne nauke. Pored Velike Britanije, ova zemlja u Evropi ima najbolje rangirane studijske programe medicine i medicinskih nauka. Međutim, ono što je mana je to da nema programa osnovnih studija na engleskom jeziku, već samo onih master nivoa. Takođe, pored Italije, nemački univerziteti imaju ekstremno niske cene školarina (vrlo često su one i besplatne) za svoje programe, jer ih država finansira i veruje u široku dostupnost obrazovanja kao garanciju daljeg ekonomskog napretka države. Ukoliko dobro govorite nemački jezik i želite da studirate medicinu od početka, Nemačka je idealna lokacija.

medicina-u-nemackojMaster studije na engleskom jeziku na nemačkim univerzitetima nije teško pronaći, a ni upisati, jer postoji barem desetak vrhunskih obrazovnih centara i univerziteta koje nude svoje programe stranim studentima. University of Konstanz, Freie Universität Berlin, University of Leipzig ili Goethe University Frankfurt am Main su samo neki od brojnih na kojima možete steći vrhunsko obrazovanje i užu specijalizaciju iz raznih oblasti medicinskih nauka. Takođe, sami Univerziteti su vrlo dobro povezani sa bolnicama, institutima, industrijom i drugim medicinskim ustanovama, te je vrlo lako pronaći praksu. Međutim, iako studirate program na engleskom jeziku, za ovakav vid praksi, dodatnog usavršavanja i sprecijalizacije biće vam neophodan minimum B2 nivo znanja nemačkog jezika. Master studije u Nemačkoj u glavnom traju 2 godine.

Za upis na osnovne studije gotovo uvek se polaže prijemni, i to uglavnom hemija i biologija na nemačkom. Ipak, prijemni ispiti dosta variraju od univerziteta do univerziteta, pa treba proveriti. Važno je pomenuti i da je konkurencija izuzetno jaka, te se mora veoma dobro pripremiti, da znanje nemačkog jezika mora biti na C1 nivou. Za Master studije medicine u Nemačkoj nije potreban prijemni ispit, ali je vrlo važno da imate dobar prosek iz srednje škole i sa studija, kao i da imate dobre ocene iz određenog kruga predmeta koje spadaju u užu oblast master studija koje planirate da upišete. Takođe, selekcione komisije mogu tražiti i intervju sa kandidatom bilo lično, bilo putem Skajpa. U zavisnosti od Univerziteta i programa, u glavnom je 5% slobodnih mesta rezervisano za strane studente (izvan EU).

Švedska

Švedska je, pored Nemačke, već dugi niz godina odlazna destinacija za brojne stručnjake iz Srbije u oblasti medicine, defektologije i medicinskih nauka. Sjajni uslovi rada, visoke plate, socijalno osiguranje i životni standard predstavljaju dovoljne preduslove za emigraciju velikog broja naših medicinskih radnika. Sa druge strane, studije medicine u Švedskoj su za naše studente prilično ograničene iz tri osnovna razloga. Prvi je taj što nema puno programa osnovnih studija na engleskom jeziku (samo biomedicina),drugi je visina školarine za državljane zemalja van EU koje su 10 puta više nego za studente koji dolaze sa EU pasošem, i treći razlog su vrlo visoki troškovi života.

Osnovne studije biomedicine na engleskom jeziku moguće je studirati na Karolinska Institutet i University of Skövde i traju tri godine. Sa druge strane, najbolji master programi medicine na engleskom jeziku mogu se naći na Univerzitetu Uppsala, na kome državljani EU zemalja studiraju besplatno, a za ostale školarina iznosi 30.847 eura za ceo program koji traje dve godine.

biomedicina-studije

Prijave za sve Univerzitete u Švedskoj se vrše preko portala UniversityAdmissions i krajnji rok za prijavu je 15. januar svake godine. Aplikacija preko ovog sajta se plaća 100 eura. Prijemni nije potreban.

Holandija

Za razliku u cenama školarina Eu-non EU, Holandiju važi isto pravilo kao i za Švedsku. Cene su od 7 do 10 puta više za državljane zemalja koje nisu u EU, tako da je Holadnija idealna lokacija za studiranje ukoliko imate EU pasoš. Holandija je zemlja koja mnogo ulaže u obrazovanje, razvoj fakulteta i univerzitetskih centara, te posebnu pažnju posvećuje praktičnoj primeni teorijskog znanja i povezanosti sa industrijom. Tako je i sa medicinom, ali slično kao u Nemačkoj, za bilo kakav vid prakse ili specijalizacije, moraćete da naučite holandski jezik.

Osnovne studije medicine na engleskom jeziku u Holandiji su retke ili su iz oblasti kao što su biomedicina, fizioterapija, javno zdravlje i sl. U zavisnosti od Univerziteta i grada, cene školarina se kreću od 7.500 do 10.000 eura, dok je za državljane EU zemalja lestvica postavljena na 1.984 eura. Uslov za upis na osnovne studije je da ste u srednjoj školi imali matematiku, fiziku, biologiju i hemiju sve četiri godine. Ukoliko ovo nije slučaj, moraćete da polažete dodatni kvalifikacioni ispit koji se organizuje na fakultetima. Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES) i University of Twente (UT) imaju master programe iz oblasti medicinske nauke (Health Sciences), dok su Leiden University i University of Groningen fokusirani na programe iz oblasti farmacije.

medicina-u-svedskoj

Rok za slanje aplikacija za državljane ne-EU zemalja je uglavnom 1.mart, zbog procedure izdavanja studentske vize. Vrlo često Univerziteti u Holandiji stipendiraju dobre kandidate, te ako imate dobar prosek na studijama ili iz srednje škole, moguće je da dobijete značajno umanjenje iznosa školarine.

Austrija

U Austriji ne postoje osnovne studije medicine na engleskom jeziku. Austrija je tradicionalno jedna od prvih lokacija za naše studente, te ako dobro znate nemački jezik (minimum B2 nivo), možete upisati osnovne studije medicine na nekom od državnih Univerziteta u Austriji. Postoji uslov za upis da prvo položite prijemni ispit na nekom od naših medicinskih fakulteta. Najveći broj programa iz oblasti medicine naši mentori su locirali na IMC University of Applied Sciences  Krems an der Donau. Na ovom Univerzitetu iznos školarine za osnovne studije za studente iz EU zemalja je 363 eura po semestru, dok za ostale ide od 3.900 do 4.500 eura po semestru.

Sa druge strane, master studije medicine Austriji, slično kao u Švedskoj, mogu se naći najviše iz oblasti biomedicine i farmacije. Traju dve godine i iznos školarine je 1.400 eura po godini studija na državnim univerzitetima.


Ukoliko vas zanimaju studije medicine u inostranstvu, pošaljite nam besplatan upit logo final-01 (2)

 

 

Podelite s prijateljima: